Wytwarzanie kluczowym biznesem Enei. Strata w segmencie obrotu

Wytwarzanie kluczowym biznesem Enei. Strata w segmencie obrotu
Enea

Wyższe ceny energii w pierwszym kwartale 2019 r. napędziły wynik Enei w segmencie wytwarzania. W obszarze sprzedaży energii grupa energetyczna odnotowała, po raz kolejny, stratę.

Grupa kapitałowa Enea w pierwszym kwartale 2019 r. odnotowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 4 010 mln zł (wobec 2 988 mln zł przed rokiem), zysk w ujęciu EBITDA wyniósł 799 mln zł (702 mln zł przed rokiem), a zysk netto sięgnął 280 mln zł (254 mln zł przed rokiem).

Największy udział w zysku Enei w I kwartale 2019 roku miał segment wytwarzania, który wypracował zysk EBITDA na poziomie 400 mln zł (227 mln zł przed rokiem). Kolejne pod względem wielkości EBITDA były segmenty dystrybucji (249 mln zł wobec 297 mln zł przed rokiem) oraz wydobycia (219 mln zł wobec 123 mln zł przed rokiem).

REKLAMA

Natomiast w segmencie obrotu energią Enea odnotowała kwartalną stratę wynoszącą -11 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano w tym obszarze zysk wynoszący 53 mln zł.

Jeszcze wyższą stratę w obszarze obrotu Enea odnotowała w ostatnim kwartale 2018 roku, kiedy EBITDA w tym segmencie wyniosła -114 mln zł.

W pierwszym kwartale br. Enea wytworzyła 6,1 TWh energii elektrycznej netto, dystrybucja wyniosła 5,1 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym sięgnęła 5,4 TWh.

Na kwartalny wynik najważniejszego obszaru, jakim po zrealizowanych przejęciach aktywów wytwórczych stała się dla Enei produkcja energii, pozytywnie miał wpłynąć wzrost rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodna z planem praca wszystkich źródeł wytwórczych,

W zakresie dystrybucji Enea tłumaczy, że wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej, a ponadto odnotowano również spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

REKLAMA

Z kolei w wydobyciu znaczenie miał, jak tłumaczy Enea, wyższy poziom produkcji w porównaniu do I kwartału poprzedniego, wyższa cena sprzedaży węgla, a także poprawa efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych.

Jak tłumaczy Enea stratę w segmencie obrotu? – W obrocie detalicznym wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie rekompensuje wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych (głównie z tytułu zielonych certyfikatów); obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń – czytamy w komunikacie spółki.

Grupa podkreśla w komunikacie na temat wyników za pierwszy kwartał 2019 r. nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy „prądowej” uchwalonej 28 grudnia 2018 roku – w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019 roku dla klientów innych niż taryfowi.

Enea podkreśla, ze w efekcie „skutki finansowe tej ustawy zostały jedynie oszacowane w możliwym i wiarygodnym na dzień publikacji niniejszego raportu zakresie”.

Publikację ostatecznych danych finansowych Enei za pierwszy kwartał 2019 r. zaplanowano na 23 maja br.

W całym 2018 roku Enea wypracowała na poziomie grupy kapitałowej przychody na poziomie 12,673 mld zł (11,406 mld zł w roku 2017), a zysk EBITDA wyniósł 2,427 mld zł (2,684 mld zł w roku 2017). Zysk netto wyniósł 751 mln zł w stosunku do zysku na poziomie 1,165 mld zł wypracowanego rok wcześniej.

Na ubiegłoroczny wynik EBITDA Enei złożyły się wyniki w segmencie dystrybucji (1 111 mln zł), wytwarzania (869 mln zł), wydobycia (470 mln zł) oraz obrotu (3 mln zł).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.