Rekordowe przychody Eesti Energia, ale duży spadek zysku netto

Rekordowe przychody Eesti Energia, ale duży spadek zysku netto
Eesti Energia

Estońska grupa energetyczna Eesti Energia, która poprzez spółkę Enefit działa także na polskim rynku energii, w pierwszym kwartale 2019 roku odnotowała wyraźny wzrost przychodów, co jest efektem wzrostu cen energii na rynku hurtowym, ale odnotowała także duży spadek zysku netto, o czym zdecydował  jak wskazuje estoński koncern głównie wzrost cen praw do emisji CO2.

Przychody ze sprzedaży estońskiego koncernu energetycznego Eesti Energia w pierwszym kwartale 2019 r. osiągnęły rekordowy poziom 282,6 mln euro, co stanowi wzrost o 54 mln euro w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Przychody Eesti Energia ze sprzedaży energii elektrycznej i ropy łupkowej miały wzrosnąć głównie ze względu na wzrost rynkowych cen energii.

REKLAMA

Zysk EBITDA w I kwartale 2019 r. wzrósł o 9 proc. do 83,8 mln euro, a zysk netto spadł o 77 proc. do 9,5 mln euro.

Według Andri Avila, dyrektora finansowego i członka zarządu Eesti Energia, zysk netto spadł głównie z dwóch powodów.

Zazwyczaj podatek dochodowy od dywidend jest odprowadzany w drugim kwartale, ale tym razem został zapłacony w pierwszym. Zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wyniosło 14,3 mln euro. Na rentowność wpłynął również prawie trzykrotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. – wyjaśnia Avila.

Średnia cena rynkowa energii elektrycznej w Estonii wzrosła w I kwartale o 14 proc. do 48 euro za megawatogodzinę, głównie ze względu na niższy poziom wody w nordyckich zbiornikach wodnych.

Jak tłumaczy Eesti Energia, wzrost cen na rynku energii elektrycznej wynikał również z wyższych cen uprawnień do emisji CO2, które znacznie wzrosły w ujęciu rocznym i miały duży wpływ na koszt produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych. Średnia cena rynkowa prawa do emisji CO2 w ujęciu kwartalnym wyniosła 22 euro za tonę.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w Eesti Energia wzrosła w ujęciu rok do roku, na co miało wpływ przejęcie międzynarodowego producenta energii wiatrowej Nelja Energia oraz korzystne warunki wiatrowe.

Udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych i alternatywnych źródeł w łącznym wolumenie produkcji wzrósł średnio o 25 proc. w ujęciu kwartalnym, zbliżając estoński koncern do realizacji strategicznego celu osiągnięcia 40 proc. do 2022 roku.

Dzięki zwiększonej dostępności zakładów naftowych, w I kwartale Eesti Energia wyprodukowała rekordowo dużo oleju łupkowego, 125 tys. ton, przekraczając zakładane cele produkcyjne.

REKLAMA

Znaczna część inwestycji poczynionych przez Eesti Energia w I kwartale, bo aż 15 mln euro, to wydatki na sieć elektroenergetyczną.

Dzięki inwestycjom udział sieci – jak określa to estońska grupa – „odpornej na warunki atmosferyczne” – wzrósł do 67 proc., a liczba nowych umów o przyłączenie do sieci podpisanych przez spółkę dystrybucyjną Elektrilevi wzrosła w tym kwartale o ponad tysiąc.

Przychody z działalności dystrybucyjnej spadły z powodu obniżenia cen usług dystrybucji energii elektrycznej o 8,4 proc. na początku roku. Jak dodaje Eesti Energia, dzięki obniżce stawki dystrybucyjnej przez Elektrilevi, w portfelach konsumentów pozostało prawie 8 mln euro więcej.

Poza Estonią Eesti Energia obecna jest również w Polsce, na Litwie i Łotwie oraz w Szwecji i Finlandii, gdzie działa pod marką Enefit.

W naszym kraju działalność Enefit opiera się przede wszystkim na sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Ponadto działalność Enefit obejmuje również sektor energii odnawialnej, w tym m.in. sprzedaż instalacji fotowoltaicznych skierowaną do MŚP, a także zakup energii od wytwórców ze źródeł odnawialnych.

W tym roku Enefit zamierza skupić się na rozwoju polskiego rynku umów sprzedaży energii typu Corporate PPA.

Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią.

Firma powstała w 1939 roku i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60 proc., a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25 proc.

W 2018 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eesti Energia sięgnęły 875 mln euro, EBITDA była równa 283 mln euro, a zysk netto sięgnął 106 mln euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach Grupy Eesti Energia wyniosła 9,2 TWh.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.