Ile płacimy za energię w porównaniu do mieszkańców innych państw UE?

Ile płacimy za energię w porównaniu do mieszkańców innych państw UE?
Fot. energiedebatte.ch, flickr cc

Eurostat podał dane na temat kosztów energii ponoszonych w ubiegłym roku przez gospodarstwa domowe w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Mimo wyraźnego wzrostu cen energii na rynku hurtowym w Polsce w ostatnich miesiącach 2018 r., Eurostat odnotowuje, że na poziomie energii sprzedawanej gospodarstwom domowym nasz kraj był w grupie państw UE, które odnotowały w drugiej połowie ub.r. największy spadek cen.

Eurostat podaje, że średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wzrosły w okresie od drugiej połowy 2017 r. do drugiej połowy ubiegłego roku o 3,5 proc. do poziomu 21,1 euro/100 kWh.

Natomiast w zestawieniu z cenami z drugiej połowy 2015 r., kiedy odnotowano najwyższe ceny w ostatnich latach, w drugiej połowie 2018 r. średnie koszty energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE były wyższe tylko 0,1 euro/100 kWh.

REKLAMA

W drugiej połowie 2018 roku najmniej za energię elektryczną w Unii Europejskiej płacili Bułgarzy (10,1 euro/100 kWh), Litwini (11 euro) oraz Węgrzy (11,2 euro), natomiast największe koszty ponosiły gospodarstwa domowe z Danii (31,2 euro), Niemiec (30 euro) oraz Belgii (29,4 euro).

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wynosiły w drugiej połowie 2018 roku przeciętnie 14 euro/100 kWh, w tym udział opłat i podatków wynosił 36 proc. i był bliski średniej dla Unii Europejskiej.

Z kolei jeśli uwzględnimy siłę nabywczą obywateli poszczególnych krajów Unii Europejskiej, podawaną przez Eurostat w jednostkach PPS (Purchasing Power Standards), najmniej za energię w drugiej połowie ubiegłego roku płacili  Finowie (13,7 PPS/100 kWh), Luksemburczycy (13,8 PPS), Holendrzy (15,2 PPS), Maltańczycy (15,7 PPS), Francuzi (16,4 PPS), Szwedzi (16,5 PPS) oraz Litwini (17,3 PPS).

Z kolei największe koszty ponosili, uwzględniając siłę nabywczą, Portugalczycy (28,2 PPS), Niemcy (28 PPS), Hiszpanie (27,4 PPS), Belgowie (26,6 PPS), Rumunii (26,3 PPS), Cypryjczycy (24,5 PPS) oraz Polacy (24,3 PPS).

Eurostat odnotowuje przy tym, że w kosztach energii dla gospodarstw domowych największy udział podatków i opłat występował w Danii, stanowiąc 64 proc. całkowitego kosztu energii, a także w Portugalii (55 proc.) i Niemczech (54 proc.). Najmniejszy udział podatków i opłat odnotowano natomiast w cenie energii dla mieszkańców Malty (6 proc.), a średnia dla całej UE wynosiła 37 proc.

REKLAMA

Z danych unijnej agencji statystycznej wynika ponadto, że w drugiej połowie 2018 roku Polska znalazła się w gronie unijnych państw, które odnotowały największy spadek kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Koszty odbiorców w taryfie G w naszym kraju miały zmaleć o 2,5 proc. Spadek kosztów odnotowano jeszcze tylko na Łotwie (-4,5 proc.), w Niemczech (-1,6 proc.) oraz na Litwie (-0,9 proc.).

Ceny gazu

Eurostat podał ponadto dane na temat cen gazu dla gospodarstw domowych, które w drugiej połowie 2018 roku miały zwiększyć się średnio w Unii Europejskiej o 5,7 proc. – z 6,3 euro/100 kWh w drugiej połowie 2017 roku do 6,7 euro (najwyższe ceny gazu w ostatniej dekadzie odnotowano w drugiej połowie 2014 r., gdy wyniosły w UE przeciętnie 7,2 euro).

Najwięcej za gaz w drugiej połowie ub.r. płacili Szwedzi (ponad 12 euro/100 kWh) oraz Holendrzy, Hiszpanie, Duńczycy i Włosi (po około 9 euro). Natomiast najmniej płacono na Węgrzech, w Rumunii i Chorwacji – po około 4 euro za 100 kWh.

Udział podatków i opłat w cenach gazu dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wynosił przeciętnie 27 proc., czyli o około 10 pkt proc. mniej niż w przypadku cen energii elektrycznej.

Ceny gazu dla gospodarstw domowych w naszym kraju wynosiły w drugiej połowie 2018 roku przeciętnie 4,5 euro/kWh, rosnąc o 3,2 proc. rok do roku. W tym udział opłat i podatków wynosił 19 proc.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.