TGE bliżej transgranicznego rynku energii

TGE bliżej transgranicznego rynku energii
Fot. Maxwell Hamilton, flickr cc

Towarowa Giełda Energii podpisała umowę na dostawę aplikacji umożliwiającej zawieranie transakcji na rynku dnia bieżącego energii elektrycznej w modelu XBID mającym na celu stworzenie jednolitego, transgranicznego rynku energii elektrycznej dla dnia bieżącego w całej Europie.

TGE została członkiem projektu rynku dnia bieżącego w modelu XBID  w czerwcu 2018 r. Obecnie Giełda prowadzi pierwsze testy oraz przygotowania techniczne do operacyjnego przyłączenia się do projektu, co nastąpi w czwartym kwartale 2019 r.

Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych TGE, podkreśla, że działania podejmowane przez Giełdę, kolejne po uruchomieniu w 2010 r. rynku PCR w ramach II Fixingu na RDN, zmierzają do dopełnienia integracji krajowego obrotu energią elektryczną z rynkami europejskimi.

REKLAMA

Aby integracja rynku dnia bieżącego w modelu XBID była możliwa, TGE podjęła decyzję o zakupie systemu M7 Trading, którego dostawcą jest Deutsche Boerse AG i który ma zapewnić TGE pełną współpracę z rynkiem XBID, oferując jednocześnie szeroki zakres lokalnych funkcjonalności handlowych.

Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie przygotowania organizacji do uruchomienia europejskiego rynku dnia bieżącego. Skupiamy się na aspekcie operacyjnym i dostosowaniu do wymogów projektowych. Od kwietnia trwają testy łączności i konfiguracji systemów z naszymi partnerami zagranicznymi oraz niebawem udostępnimy środowisko testowe uczestnikom polskiego rynku giełdowego, a zakończenie testów – o ile nie nastąpią zmiany harmonogramu  na szczeblu europejskim – planowane jest w październiku – informuje Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych TGE.

Integracja rynku dnia bieżącego w modelu Cross-Border Intraday (XBID) jest procesem złożonym, angażującym wiele stron. Obecnie w projekcie bierze udział 46 podmiotów – operatorów NEMO i operatorów sieci przesyłowych z całej UE i Norwegii.

W Polsce XBID wdrażany jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne we współpracy z trzema giełdami energii – NEMO: TGE, EPEX SPOT i EMCO.

Ten rynek na obszarze Europy Zachodniej i Północnej został uruchomiony w czerwcu 2018 r., natomiast na obszarze krajów Europy Centralnej i Wschodniej nastąpi to w czwartym kwartale 2019 r.

REKLAMA

TGE obecnie ma się przygotowywać do tzw. drugiej fali uruchomienia od strony technicznej i operacyjnej, działając w projektach implementacyjnych (ang. Local Implementation Project) LIP 15 oraz LIP 16, które połączą rynki energii elektrycznej Polski, Niemiec, Czech, Austrii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Szwecji i Litwy z już działającym rynkiem XBID.

Dla uruchomienia funkcjonalności rynku w modelu XBID niezbędne jest wdrożenie specjalistycznego oprogramowania określanego jako XBID Local Trading System, zapewniającego bezpośrednie relacje z centralnym europejskim systemem transakcyjnym XBID. Dlatego Giełda nawiązała współpracę z firmą Deutsche Boerse AG, która zapewniła korzystanie z aplikacji M7.

Rozwiązanie XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, dostarczonym przez firmę Deutsche Boerse AG, z modułem wspólnej książki zleceń (Shared Order Book, SOB), modułem zarządzania zdolnościami przesyłowymi (Capacity Management Module, CMM) oraz modułem zarządzania rozliczeniami technicznymi i finansowymi (Shipping Module, SM).

XBID umożliwia kojarzenie zleceń uczestników rynku w systemie ciągłym, lokalnie oraz w dowolnej strefie cenowej będącej w zasięgu projektu, o ile tylko dostępne są transgraniczne zdolności przesyłowe. Docelowo model zintegrowanego rynku dnia bieżącego ma umożliwić zarówno notowania w opisanym systemie notowań ciągłych, jak i w systemie aukcyjnym.

Zakładanym celem projektu XBID jest podniesienie ogólnej efektywności obrotu na europejskim rynku dnia bieżącego poprzez wykorzystanie istniejących transgranicznych zdolności przesyłowych w handlu giełdowym. Integracja rynków dnia bieżącego w jednolity system transakcyjny obejmujący kraje UE stanowi kluczowy element tworzenia europejskiego wewnętrznego rynku energii.

TGE podkreśla, że przy rosnącym udziale zmiennego wytwarzania w europejskiej strukturze produkcji energii, połączenie rynków dnia bieżącego poprzez umożliwienie obrotu transgranicznego nabiera coraz większego znaczenia jako narzędzie używane przez uczestników rynku do bilansowania swoich pozycji oraz umożliwia optymalizację wykorzystania mocy wytwórczych, w szczególności odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo, w szerszym wymiarze, celem rynku XBID ma być obniżenie kosztów energii elektrycznej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.