Kolejne dotacje na OZE w woj. śląskim

Kolejne dotacje na OZE w woj. śląskim
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Władzie województwa śląskiego rozstrzygnęły kolejny konkurs na unijne dotacje na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na Śląsku trwa obecnie nabór wniosków na unijne dotacje na OZE przyznawane tym razem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Chodzi o konkurs nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, dla którego nabór wniosków zakończył się na początku br.

W konkursie można było pozyskać dofinansowanie na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

Budżet konkursu ustalono na początku na 19,98 mln zł, jednak później zwiększono pierwotną alokację do ponad 38 mln zł.

<aksymalny poziom dofinansowania określono na 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie mogły wystąpić m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje sektora publicznego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy towarzystwa budownictwa powszechnego.

Dofinansowanie zostało przyznane także w formule grantowej. W tym przypadku beneficjentem dofinansowania mogły zostać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

REKLAMA

W przypadku projektów grantowych wybrano jednego beneficjenta. Jest nim miasto Łaziska Górne, które zgłosiło projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 3,3 mln zł, a całkowity koszt projektu określono na 3,484 mln zł.

Wsparciem objęto też 31 innych projektów zgłoszonych przez podmioty z subregionu centralnego województwa śląskiego. Unijną dotację w wysokości niemal miliona złotych na montaż fotowoltaiki pozyskał m.in. jeden z pionierów we wdrażaniu PV w Polsce – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Natomiast największe dotacje, wynoszące odpowiednio 3,43 mln zł oraz 3,26 mln zł, pozyskały: Ruda Śląska na projekt montażu OZE na domach jednorodzinnych, a także Dąbrowa Górnicza – na projekt zakładający wyłącznie montaż fotowoltaiki na domach mieszkańców.

Pełna lista beneficjentów jest dostępna pod tym linkiem.

Województwo śląskie jest jednym z największych w kraju beneficjentów unijnych dotacji na odnawialne źródła energii. Po konkursach na dofinansowanie OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ruszył ostatnio nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie na energetykę odnawialną dla tego województwa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Więcej na ten temat w artykule: Dotacje na energię odnawialną w woj. śląskim.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.