Sunny Horizon: ustawa o OZE w Sejmie dopiero po wakacjach?

Sunny Horizon: ustawa o OZE w Sejmie dopiero po wakacjach?
Foto: Gramwzielone.pl

{więcej}W dniu 26 marca br. odbyły się kolejne obrady Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska działającego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie rozpatrywany był projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ministerstwo Gospodarki – wersja 6.02) – pisze Sunny Horizon.

Na posiedzeniu ustalono, że w dniu 2 kwietnia br. odbędzie się debata ekspercka, gdzie zostałem zaproszony przez Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich Edwarda Trojanowskiego (strona samorządowa). Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego po otrzymaniu opinii Zespołu zbierze się ponownie 30 kwietnia br. W przypadku pozytywnego przyjęcia w dalszym etapie projekt trafi na Radę Ministrów, a następnie skierowany zostanie do Sejmu.

Co przedstawiciele gmin podnoszą jako najbardziej istotne? Opłacalność inwestycji mikroinstalacji i okres zwrotu. Poruszana jest oczywiście kwestia nieszczęsnej ceny odsprzedaży (80%) niejako narzuconej przez mały trójpak. Ta opłacalność inwestycji jest tym ważniejsza w kontekście przyszłego wykorzystania środków unijnych. Jeżeli mikroinstalacje OZE nie będą opłacalne, prosumenci nie będą korzystać z wielu programów wsparcia. Czy te środki unijne mają przepaść?

REKLAMA

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich najlepiej wyraża się w tych słowach:

REKLAMA

Rozwój energetyki obywatelskiej w regionach to nie tylko skok cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności, ale także istotny element walki z bezrobociem. To również sposób na radzenie sobie z przerwami w dostawach energii elektrycznej, rosnącymi cenami energii oraz zanieczyszczeniem powietrza, a także realna alternatywa dla kontrowersyjnych projektów budowy kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Rozwiązanie tych problemów to dla gmin więcej zadowolonych i zdrowych obywateli. Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej i oparty na tym rozwój przedsiębiorczości może być też źródłem dodatkowych przychodów i istotnym elementem walki z bezrobociem w gminach. Dlatego energetykę obywatelską, lokalną, odnawialną, warto rozwijać i promować.

Tak właśnie Koalicja Klimatyczna zaprasza na konferencję „Energetyka obywatelska szansą na rozwój regionów”, która odbędzie się 9 kwietnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Adresowana jest ona do samorządów i ludzi działających na rzecz lokalnej społeczności zainteresowanych rozwojem energetyki obywatelskiej. Celem konferencji jest wzmocnienie publicznej debaty na temat korzyści, jakie może przynieść Polsce rozwój energetyki obywatelskiej na poziomie lokalnym. Wydarzenie będzie też okazją do wymiany doświadczeń i pokazania dobrych praktyk, wartych promowania w lokalnych społecznościach.
Związek Gmin Wiejskich RP jest jednym z patronów konferencji.

Kiedy projekt ustawy trafi do Sejmu? Ponieważ KWRiST zbierze się 30 kwietnia br. można przypuszczać że w Sejmie projekt będzie procedowany dopiero po wakacjach, czyli przed wyborami samorządowymi.

Jakie kwestie w projekcie ustawy o OZE są najważniejsze z punktu widzenia prosumentów? O jakie zapisy walczyć, aby ustawa o OZE umożliwiła rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce? Zachęcam do dyskusji w komentarzach.

Sunny Horizon
prosument.polska@o2.pl