Prosument grupowy. Nowy plan prosumenckiego zespołu minister Emilewicz

Prosument grupowy. Nowy plan prosumenckiego zespołu minister Emilewicz
Jadwiga Emilewicz. Fot. Ministerstwo Rozwoju

Utworzony przed rokiem międzyresortowy zespół ds. prosumentów, którym kieruje minister Jadwiga Emilewicz, w krótkim czasie doprowadził do przyjęcia korzystnych dla energetyki prosumenckiej zmian w prawie. W tym roku rządowy zespół ds. prosumentów ma opracować rozwiązania mające uatrakcyjnić kolektywne inwestycje w OZE w ramach tzw. prosumenta grupowego.

Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej został powołany w lutym ubiegłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na jego czele stanęła Jadwiga Emilewicz – ówczesna minister przedsiębiorczości i technologii, obecnie pełniąca funkcję minister rozwoju.

Zespołowi minister Emilewicz w ciągu kilku miesięcy udało się przeforsować korzystne dla prosumentów zmiany w prawie. W wyniku uchwalonej w lipcu 2019 roku nowelizacji ustawy o OZE pojawiła się możliwość skorzystania z prosumenckiego systemu opustów przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje OZE o mocy do 50 kW (przedsiębiorcy mogą wybierać między tym rozwiązaniem a wcześniejszym mechanizmem sprzedaży nadwyżek energii po średniej cenie rynkowe z wcześniejszego kwartału).

REKLAMA

W ustawie o OZE pojawiły się także zupełnie nowe rozwiązania dotyczące spółdzielni energetycznych, które również mają zyskać prawo do korzystania z systemu opustów (z nieco mniejszym współczynnikiem opustu niż stosowany w przypadku innych prosumentów, wynoszącym 1:0,6).

Oprócz korzystnych dla prosumentów regulacji, które pojawiły się w ustawie o OZE, w ubiegłym roku wprowadzono też inne rozwiązania uatrakcyjniające inwestycje w energetyce prosumenckiej.

To wprowadzona z początkiem 2019 r. ulga podatkowa obejmująca także m.in. domowe mikroinstalacje PV, ponadto obniżono VAT z 23 proc. do 8 proc. na przydomowe instalacje OZE – czy w końcu uruchomiono w ostatnich miesiącach ubiegłego roku program dopłat do domowych instalacji PV pod nazwą Mój Prąd (czekamy jeszcze na uchwalenie przyjętej w ub.r. przez Radę Ministrów ustawy mającej zwiększyć premię termomodernizacyjną w przypadku instalacji OZE).

Natomiast dopełnieniem rozwiązań prosumenckich przyjętych w ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o OZE mają być wydane w najbliższych miesiącach rozporządzenia, w których zostaną doprecyzowane  zasady obsługi prosumentów i spółdzielni energetycznych przez zakłady energetyczne. Czekamy m.in. na wyjaśnienie problemu tzw. bilansowania międzyfazowego.

Propozycji nowych rozwiązań, które zostaną wpisane do rozporządzeń, jeszcze nie znamy. Pozostaje liczyć, że ich autorzy nie potraktują tematu pobieżnie i nowe regulacje okażą się rzeczywistym wsparciem inwestycji w najmniejsze instalacje OZE.

Prosument grupowy

W tym roku praca Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej  ma być kontynuowana.

Plan to zainicjowanie przez Zespół opracowania pakietu zmian przepisów, które będą zawierać nowe zachęty i ułatwienia dla energetyki prosumenckiej w ramach definicji tzw. prosumenta grupowego.

Pojęcie prosumenta grupowego ma obejmować spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które zdecydują się na inwestycje we własne źródła energii i dla których rządowy zespół minister Emilewicz ma przygotować nowe rozwiązania.

REKLAMA

Na razie wiadomo tylko z informacji, którą otrzymaliśmy, że w efekcie szykowanych zmian „prosument grupowy i indywidualny z uwagi na produkowane nadwyżki energii powinien stać się atrakcyjny biznesowo dla sprzedawców energii (sprzedawca może i powinien osiągać zysk ze współpracy z prosumentami)” i że „konieczne jest uatrakcyjnienie prosumenta w oczach sprzedawcy energii – co ma inspirować większą konkurencję na rynku energii, w tym o prosumentów”.

Pomysłów, jak uatrakcyjnić spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym inwestycje we własne źródła energii, jest kilka. Na razie nie wiadomo, na obranie jakiego kierunku zdecydują się eksperci zespołu minister Emilewicz.

Możliwe rozwiązanie to alternatywa w postaci przeniesienia opustu generowanego za nadwyżki energii wprowadzone do sieci przez spółdzielnie mieszkaniowe także na rachunki poszczególnych członków spółdzielni.

Jednak z pewnością najkorzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia byłoby zmaksymalizowanie wykorzystania nadwyżek energii poprzez rozprowadzenie ich do mieszkań członków spółdzielni. To dałoby nie tylko wyższą autokonsumpcję w budynku, na którym działa instalacja PV, ale i zwiększyłoby oszczędności na rachunkach za energię, której nie musieliby pobrać z sieci mieszkańcy.

Spółdzielnia mogłaby wówczas rozliczać z mieszkańcami produkowaną przez siebie energię elektryczną podobnie jak robi to z ciepłem.

Prace nad regulacjami dla prosumenta grupowego łączą się z planowanym przez NFOŚiGW uruchomieniem preferencyjnych pożyczek na systemy fotowoltaiczne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Założenia tego programu NFOŚIGW ma przedstawić w najbliższych tygodniach, a jego realizacja ma się zacząć pilotażowo od jednego, wybranego województwa. Później oferta ma zostać udostępniona przez wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Wyzwaniem stojącym przed zespołem minister Emilewicz i całym rządem jest wdrożenie do polskiego prawa regulacji zawartych w tzw. Pakiecie zimowym. Wchodząca w jego skład nowa dyrektywa o OZE (RED II) powinna zostać implementowana do polskiego prawa już w 2021 r.

Aby tak się stało, prace nad przygotowaniem odpowiednich regulacji dla krajowego rynku energii odnawialnej powinny ruszyć już w tym roku. W obszarze nowych rozwiązań dla najmniejszych wytwórców energii, które zawiera dyrektywa RED II, z pewnością warto uwzględnić je już teraz w planie prac zespołu minister Emilewicz.

Więcej na temat regulacji dla prosumentów, które zawiera nowa unijna dyrektywa i które musimy włączyć do polskiego prawa, w artykule: Dyrektywa RED II. Prezent na gwiazdkę dla prosumentów.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.