MG: nie będzie zasadniczych zmian w systemie wsparcia dla mikro i małych instalacji

MG: nie będzie zasadniczych zmian w systemie wsparcia dla mikro i małych instalacji
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Projekt ustawy o OZE może zostać przyjęty na Radzie Ministrów 8 kwietnia i kilka dni później być już w Sejmie. Przypuszczamy, że prace nad projektem ustawy będą trwały 2-3 miesiące i jeszcze przed wakacjami może on zostać zaakceptowany – zapewniło Ministerstwo Gospodarki. Aktualny stan prac nad ustawą o OZE został przedstawiony podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, który odbył się w Radomiu 31 marca.

Według przedstawiciela resortugospodarki Sebastiana Stępnickiego, w momencie, gdy projekt trafi do Parlamentu, na stronach sejmowych zostanie opublikowane 11 z 12 projektów rozporządzeń. W późniejszym terminie zostanie opublikowany projekt rozporządzenia dotyczący systemu aukcyjnego. Sebastian Stępnicki podkreślił, że nie należy spodziewać się żadnych zasadniczych zmian w propozycjach rządowych dotyczących systemu wsparcia mikro i małych instalacji.
 
Obecny na konferencji dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień podkreślił, że dedykowana branży biopaliwowej ustawa umożliwiła rozwój sektora, co przełożyło się wprost na budowę instalacji wytwórczych i rozwój całego łańcucha towarzyszącego. – W tym kontekście jestem przekonany, że dedykowany OZE akt prawny analogicznie przyczyni się do stabilizacji sytuacji w sektorze odpowiadając na obecne, uzasadnione obawy inwestorów. Projektowana ustawa musi jednak wychodzić naprzeciw oczekiwaniom branży tak, aby nie powielać dotychczasowych błędów i zapewnić jej warunki rozwoju– stwierdził Adam Stępień.
 
W czasie Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Radomiu, okazało się, że nie tylko branża OZE czeka na nowe regulacje, ale również samorządowcy.- Niecierpliwie czekamy na nową ustawę o odnawialnych źródłach energii, aby inwestycje w tym sektorze dynamicznie ruszyły – powiedział Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk. Niektóre instytucje w powiecie radomskim posiadają już instalacje OZE. Przykładem jest szpital miejski, na którym zainstalowane są systemy fotowoltaiczne, okoliczne szkoły korzystające z solarów do podgrzewania wodyorazsiedem małych elektrowni wodnych na rzece Radomce.
 
Jak podkreślał obecny na Kongresie wiceprezydent Radomia Krzysztof Ferensztajn, w planach jest również biogazownia dla radomskiej oczyszczalni ścieków oraz alternatywne sposoby pozyskania energii dla miejskiego oświetlenia. Również szpitale w Iłży i w Pionkach starają się o fundusze na systemy fotowoltaiczne, a w gminie Wolanów niebawem zostanie wydane pozwolenie na budowę farmy PV o mocy 20 kW.
 
Polski Kongres Energii Odnawialnej jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Spotkaniu w Radomiu, zorganizowanego przez Zieloną Stronę Mocy oraz Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki,, towarzyszyło jubileuszowe X Seminarium Odnawialnych Źródeł Energii.W konferencjiwzięło udział wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz centralnych i regionalnych oraz eksperci z branży energetycznej, którzy podczas debaty otwierającej, a następnie dedykowanych paneli dyskusyjnych omawiali najważniejsze zagadnienia dotyczące energetyki odnawialnej.Wcześniejsze wydarzenia miały miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Płocku,Krakowie i Kielcach.

REKLAMA

Patronem honorowym Kongresu w Radomiu był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Radomskiego Mirosław Ślifirczyk, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa Radosław Szatkowski.

REKLAMA

zielona strona mocy/ energiajutra.eu