Odnawialne źródła energii do 1 MW dostaną zwolnienie z koncesji

Odnawialne źródła energii do 1 MW dostaną zwolnienie z koncesji
Ireneusz Zyska

Rząd szykuje kolejne ułatwienia w inwestycjach w odnawialne źródła energii. Zapowiedzi następnych zmian najbardziej ucieszą inwestorów z sektora fotowoltaicznego, którzy obecnie realizują w naszym kraju setki projektów o jednostkowej mocy do 1 MW.

Według szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej, na podstawie przeprowadzonych dotychczas czterech aukcji w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW inwestorzy na polskim rynku PV zabezpieczyli prawa do sprzedaży energii dla około 1,7 tys. projektów o łącznej mocy około 1,66 GW.

Taką ilość wniosków o koncesję musi przeprocesować dysponujący ograniczonymi zasobami kadrowymi Urząd Regulacji Energetyki. Branża fotowoltaiczna już wcześniej narzekała na problem z uzyskaniem decyzji koncesyjnej, od czego zależy możliwość rozpoczęcia sprzedaży energii w systemie aukcyjnym, a inwestorzy na rynku PV mają na to tylko dwa lata (ostatnio ustawowo rozszrzone maks. o rok z powodu epidemii). Jeśli inwestor przekroczy termin, wówczas musi się liczyć z utratą sporej kaucji i możliwości startu w aukcjach w kolejnych trzech latach.

REKLAMA

W tym roku pracy Urzędowi Regulacji Energetyki może jeszcze przybyć, ponieważ szykowane są kolejne duże aukcje, w wyniku których do gry wejdzie kolejnych kilkaset projektów PV.

W zaplanowanych na ten rok aukcjach na gwarancje rozliczeń w systemie aukcyjnym według szacunków rządu mają liczyć inwestorzy, którzy w koszyku dla projektów o mocy do 1 MW zaoferują energię z farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 800 MW. Natomiast w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projetów o mocy powyżej 1 MW wsparcie mogą uzyskać farmy wiatrowe o mocy około 800 MW oraz fotowoltaiczne o mocy 700 MW – tak przynajmniej wynika z rządowych założeń.

O wykorzystanie prac nad kolejnymi regulacjami aktykryzysowymi do zniesienia w ustawie o OZE obowiązku koncesji dla źródeł o mocy do 1 MW apelowało m.in. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, zwracając uwagę na definicję działalności koncesjonowanej, która co do zasady ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub ze względu na inny ważny interes publiczny.

 W odniesieniu do farmy słonecznej o mocy 800, 900 czy 100 kW, w przypadku której produktywność wynosi w przybliżeniu 950-1030 MWh rocznie, ciężko uznać, że jest to działalność, która ma szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli lub inny ważny interes publiczny – ocenia PSES.

Instytut Energetyki Odnawialnej postuluje nawet zwolnienie z koncesji źródeł OZE o mocy do 50 MW – czyli tak samo, jak ma to obecnie miejsce w przypadku elektrowni konwencjonalnych.

Okazją do szybkiego zmniejszenia formalności związanych z inwestycjami w źródła odnawialne o mocy do 1 MW są prace nad kolejnym pakietem antykryzysowym.

W pierwszej tzw. tarczy antykryzywowej, która weszła w życie 31 marca, inwestorzy z rynku OZE zyskali możliwość wydłużenia maksymalnie o 12 miesięcy terminów na rozpoczęcie sprzedaży energii w systemie aukcyjnym oraz w systemach FiT/FiP.

REKLAMA

Teraz rządowy pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska zapowiedział, że w kolejnym pakiecie antykryzysowym pojawi się zniesienie obowiązku koncesyjnego dla odnawialnych źródeł energii o mocy do 1 MW.

Co zamiast koncesji?

Najprostszym rozwiązaniem będzie włączenie instalacji o jednostkowej mocy do 1 MW do zdefiniowanej w ustawie o odnawialnych źródłach energii grupy wytwórców energii w tzw. małych instalacjach OZE.

Na razie do tej grupy zaliczają się wytwórcy energii odnawialnej w instalacjach o mocy do 0,5 MW i nie muszą oni mierzyć się z formalnościami i barierami, z którymi borykają się inwestorzy szykującymi większe projekty.

Zgodnie z aktualną definicją zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach energii, przez małą instalację należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Obecnie w rejestrze wytwórców energii w małych instalacjach OZE o mocy do 500 kW, który prowadzi Urząd Regulacji Energetyki, znajduje się 729 firm, przy czym niektóre z nich eksploatują po kilka instalacji. 

Obowiązkiem wytwórców zaliczanych do tej grupy jest przekazywanie do Urzędu Regulacji Energetyki kwartalnych sprawozdań nt. ilości wytworzonej energii elektrycznej, w tym sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu i odbiorom końcowym.

Sprawozdania należy składać w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału. Niedopełnienie obowiązku wysłania kwartalnego sprawozdania w terminie grozi karą pieniężną w wysokości 1 tys. zł.

redakcja @gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.