Dofinansowanie dla polskich projektów w programie LIFE

Dofinansowanie dla polskich projektów w programie LIFE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie w programie LIFE dla sześciu polskich projektów, z których zostaną sfinansowane m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że na początku kwietnia wpłynęły do polskich wnioskodawców ostatnie pisma od Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsięwzięć Komisji Europejskiej (European Agency for Small and Medium Enterprices, EASME) informujące o wynikach oceny wniosków LIFE, złożonych w ramach naboru prowadzonego w 2019 roku w podprogramie Środowisko i Klimat.

Sześciu polskim wnioskodawcom przyznano rekordowe dofinansowanie ze środków KE, które wynosi blisko 28 mln euro, przy łącznym budżecie projektów ponad 46 mln euro. Dwa z nich to tzw. projekty zintegrowane.

REKLAMA

Najwyższe dofinansowanie w wysokości 10,85 mln euro na projekt warty 18,08 mln euro otrzymało województwo małopolskie. Dzięki środkom z programu LIFE Małopolska będzie miała szansę na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a jej mieszkańcy będą mogli w większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem projektu będzie wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (RAPCE), wspierającego niskoemisyjną transformację regionu i mobilizującego publiczne oraz prywatne fundusze w tym obszarze. Projekt ma również promować i wzmacniać synergię między polityką dotyczącą czystego powietrza i polityką klimatyczną oraz zachęcać do inwestycji, które jednocześnie przyczyniają się do realizacji celów obu polityk.

Od 2015 r. województwo małopolskie realizuje projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Przedsięwzięcie jest koordynowane przez województwo małopolskie i angażuje łącznie 67 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy. Jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza. Całkowita wartość projektu to ponad 71 mln zł.

REKLAMA

Dofinansowanie w wysokości 1,63 mln euro na projekt warty 3,01 mln euro otrzyma województwo opolskie, które zgłosiło projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w lokalnych jednostkach samorządowych woj. opolskiego”.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych otrzyma 1,04 mln euro na wyceniony na 2,08 mln euro projekt „Promocja i wdrażanie programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV) dobrowolnego programu oceny technologii środowiskowych UE”.

Z kolei Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy otrzyma 0,73 mln euro na warty 1,34 mln euro projekt „Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS)  na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.”.

Tegoroczni beneficjenci dofinansowania z programu LIFE mogą liczyć na wyższe, sięgające 95 proc. kosztów dofinansowanie ze środków europejskich oraz NFOŚiGW. Dodatkowa, nowa opcja to niskooprocentowana pożyczka na koszty niekwalifikowane.

NFOŚiGW przygotował też zmiany, które mają skrócić średni czas procedowania wniosków z 45 dni do 35 dni. Ponadto wprowadzono ułatwienia polegające na rezygnacji z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz dokonywania oceny efektywności kosztowej przedsięwzięcia.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.