Aukcje dla OZE w Rosji. Tylko wiatr i słońce

Aukcje dla OZE w Rosji. Tylko wiatr i słońce
SolarWorld press

{więcej}Rosyjski rząd podał daty tegorocznych aukcji dla energetyki odnawialnej. Inwestorzy będą mogli w nich ubiegać się o licencję na przyłączenie i produkcję energii ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. 

Tegoroczne aukcje dla OZE w Rosji odbędą się w maju i czerwcu. Rosyjskie władze zakładają przyznanie w nich prawa do budowy maksymalnie 1,654 GW farm wiatrowych i 496 MW systemów fotowoltaicznych. 

Zwycięzcy aukcji otrzymają prawo do sprzedaży energii po gwarantowanych cenach przez 15 lat. Ceny sprzedaży energii powinny gwarantować stopę zwrotu z inwestycji nie niższą niż 14%. 

REKLAMA

Pierwsza z rosyjskich aukcji dla OZE została przeprowadzona jesienią ubiegłego roku, a na jej podstawie licencję na realizację przyznano 39 projektom o łącznej mocy 504 MW. 

REKLAMA

Oprócz wsparcia w postaci przyznania gwarantowanej ceny na sprzedaż energii rosyjskie władze chcą ułatwić inwestorom warunki finansowania dzięki preferencyjnym pożyczkom, których mają udzielać państwowe banki. 

Zasady rosyjskiego systemu aukcyjnego stanowią, że przynajmniej 50% komponentów wykorzystanych do budowy instalacji OZE musi pochodzić z Rosji. Jednym z beneficjentów tej regulacji może być francuski Schneider Electric, który ostatnio zapowiedział otwarcie w Rosji swojej fabryki inwerterów fotowoltaicznych. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z miejscowym deweloperem projektów OZE. 

Obecnie udział OZE w rosyjskim miksie energetycznym to zaledwie 0,8%, na co składa się głównie produkcja energii w elektrowniach wodnych. Dzięki wdrożeniu systemu aukcyjnego Rosja chce zwiększyć udział zielonej energii w swoim miksie energetycznym do poziomu 2,5%. 

gramwzielone.pl