Mniej energii z polskiej fotowoltaiki we wrześniu. Wzrost generacji z wiatru

Mniej energii z polskiej fotowoltaiki we wrześniu. Wzrost generacji z wiatru

Ubiegły miesiąc okazał się słabszy od lipca i sierpnia jeśli chodzi o produkcję energii z elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Udział PV w produkcji energii w naszym kraju we wrześniu wyniósł 2 proc., natomiast udział farm wiatrowych był kilkukrotnie wyższy.

Sierpień był rekordowym miesiącem w historii polskiej fotowotlaiki pod względem wytworzonej energii. Dane za wrzesień pokazują spadek produkcji z PV, za to w ubiegłym miesiącu w naszym kraju wzrosła produkcja z innych odnawialnych źródeł energii.

Jak wynika z zestawienia przedstawionego przez think-tank Forum Energii, produkcja energii z fotowoltaiki, która trafiła do sieci w sierpniu, w zestawieniu z lipcem zwiększyła się o 7,4 proc. do poziomu 283 GWh.

REKLAMA

We wrześniu produkcja energii z fotowoltaiki wyniosła 239 GWh i okazała się niższa zarówno w zestawieniu z danymi z sierpnia jak i lipca (0,26 TWh), ale była lepsza od generacji z czerwca (0,24 TWh) i wcześniejszych miesięcy br.

Wraz z nadchodzącą jesienią generację zwiększają elektrownie wiatrowe, które we wrześniu wytworzyły 0,88 TWh energii elektrycznej wobec 0,65 TWh w sierpniu oraz 0,82 TWh w lipcu.

Wrześniowy wynik energetyki wiatrowej był jednak znacznie gorszy od rekordowych miesięcy 2020 r. dla generacji z wiatru – stycznia (1,88 TWh), lutego (2,14 TWh) i marca (1,46 TWh).

W ubiegłym miesiącu produkcję energii w porównaniu do ostatnich miesięcy zwiększyły też działające w kraju elektrownie biomasowe – we wrześniu wytworzyły 0,18 TWh wobec 0,16 TWh w sierpniu i zaledwie 0,05 TWh w lipcu. Najwięcej energii tego rodzaju źródła w tym roku wytworzyły w styczniu, marcu i maju – po 0,21 TWh.

Niewiele wyższą generację w porównaniu do sierpnia w ubiegłym miesiącu odnotowały elektrownie wodne – wzrosła ona z 0,15 TWh do 0,16 TWh, natomiast w tym roku najwięcej energii krajowe hydroelektrownie wytworzyły w lutym (0,28 TWh) i marcu (0,27 TWh).

REKLAMA

Z danych zebranych przez Forum Energii wynika, że we wrześniu zapotrzebowanie na energię elektryczną w  Polsce wzrosło o 0,3 proc. w stosunku do sierpnia, wyniosło 13,44 TWh i było o 0,4 proc. wyższe niż we wrześniu zeszłego roku.

Całkowita produkcja energii elektrycznej we wrześniu  zwiększyła się o 2,7 proc. w porównaniu o wcześniejszego miesiąca. W sumie krajowe źródła wytworzyły we wrześniu 11,49 TWh energii elektrycznej.

Największy udział we wrześniowym miksie wytwarzania energii w Polsce miały elektrownie na węgiel brunatny (50,8 proc.), następnie elektrownie na węgiel kamienny (25,8 proc.), a także elektrownie gazowe (9,4 proc.). Udział elektrowni wiatrowych wyniósł 7,7 proc., a fotowoltaiki 2 proc.

Struktura produkcji energii w Polsce w miesiącach styczeń-wrzesień 2020 r., dane w TWh. Źródło: Forum Enrgii, ENTSO-E.

Miesiąc wcześniej elektrownie w Polsce wytworzyły w sumie 11,17 TWh energii, a największy udział w krajowym miksie wytwórczym miały elektrownie na węgiel kamienny (51,3 proc.), elektrownie na węgiel brunatny (28,1 proc.) oraz elektrownie gazowe (8,2 proc.). Udział generacji z wiatru w sierpniu wyniósł 5,7 proc., a z fotowoltaiki 2,5 proc.

Analiza Forum Energii bazuje na danych o produkcji energii zebranych przez europejskie stowarzyszenie operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E. Oznacza to, że notowana jest część energii, która trafia do sieci, nie ujmowana jest natomiast energia konsumowana od razu przez jej wytwórców, bez wprowadzania do sieci – w tym szybko rosnącą w Polsce grupę prosumentów, którzy część produkowanej energii zużywają na miejscu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.