W Polsce wzrosła produkcja zielonej energii, ale nadal daleko do celu na 2020 r.

W Polsce wzrosła produkcja zielonej energii, ale nadal daleko do celu na 2020 r.
Energa

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat udziału energii odnawialnej w krajowej konsumpcji energii pokazują, jak daleko byliśmy w ubiegłym roku od zrealizowania naszego zobowiązania dotyczącego udziału OZE w krajowym miksie energetycznym w 2020 r. Co prawda udział zielonej energii w 2019 r. wzrósł, ale nieznacznie i nadal sporo brakowało nam do celu 15 proc.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce pochodziła głównie z biopaliw stałych (65,56 proc.), farm wiatrowych (13,72 proc.) i biopaliw ciekłych (10,36 proc.).

Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2019 r. wyniosła 396 498 TJ. Natomiast końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w latach 2015–2019 zwiększało się w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 325 387 TJ w 2015 r. do 376 060 TJ w 2019 r.

REKLAMA

Jak podkreśla Główny Urząd Statystyczny, struktura zużycia energii ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się dużym udziałem odbiorców końcowych (54,86 proc.) oraz mniejszym jej wykorzystaniem na wsad przemian energetycznych (45,13 proc.). Zużycie własne sektora energetycznego jest śladowe.

Zdaniem analityków GUS, powyższe proporcje świadczą o tym, że nośniki energii ze źródeł odnawialnych są rzadziej wykorzystywane przez instalacje przemysłowe, gdzie w wyniku przemian energetycznych wytwarzane są pochodne nośniki energii, przede wszystkim energia elektryczna i ciepło, dostarczane następnie do odbiorców.

Z informacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2015-2019 z 13,25 proc. do 15,96 proc.

Jednak to nie ten wskaźnik jest brany pod uwagę jeśli chodzi o realizację naszych zobowiązań w zakresie zwiększenia udziału OZE w krajowym miksie konsumowanej energii.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15 proc. Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii w transporcie.

REKLAMA

Z najnowszych danych GUS wynika, że w 2019 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł wzrósł o 0,70 p. proc. w stosunku do 2018 r., osiągając poziom 12,18 proc.

Czynniki, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika i na które wskazuje GUS, to zwiększenie końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych (o 4,22 proc.) i zmniejszenie końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł (o 1,77 proc.).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 1,31 p. proc. w stosunku do 2018 r. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika, według GUS były wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto (o 9,52 proc.) i zmniejszenie końcowego zużycia energii elektrycznej brutto (o 0,81 proc.).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wzrósł o 0,84 p. proc. w stosunku do 2018 r. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika, były wzrost końcowego zużycia energii odnawialnej na ogrzewanie i chłodzenie (o 1,25 proc.) i zmniejszenie całkowitego końcowego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie (o 4,06 proc.).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie wzrósł o 0,46 p. proc. w stosunku do 2018 r. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika, były wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie (11,37 proc.) i mniej znaczący łączny wzrost zużycia energii w transporcie (o 1,91 proc.).

Główny Urząd Statystyczny w informacji na temat stanu realizacji krajowego celu OZE podkreśla, że w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2012 moc zainstalowana w elektrowniach PV wzrosła 1 184 razy, a wyprodukowana przez nie energia elektryczna 623 razy. W roku 2012 zainstalowane moce w krajowej fotowoltaice były jednak jeszcze bliskie zera. 

GUS informuje ponadto, że w 2018 roku 12 krajów członkowskich osiągnęło i przekroczyło wyznaczony na 2020 r. docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.

Ponadto docelowy próg udziału zielonej energii w transporcie na rok 2020 na poziomie 10 proc. przekroczyły w 2018 roku Finlandia i Szwecja.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.