Fiasko kolejnej aukcji dla OZE

Fiasko kolejnej aukcji dla OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Kolejna z aukcji dla odnawialnych źródeł energii pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert. Do tej pory Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził cztery tegoroczne aukcje, z których udało się rozstrzygnąć tylko dwie. W dotychczasowych aukcjach możliwa była sprzedaż energii o łącznej wartości ponad 7,2 mld zł. Tymczasem zakontraktowano w nich energię o wartości jedynie około 447 mln zł.

Pierwsza tegoroczna aukcja jako jedyna w tym roku była przewidziana dla istniejących instalacji, których właściciele zyskali możliwość przejścia z rozliczeń w systemie zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego. Ta aukcja była przeznaczona dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

W tej aukcji zgłoszono w sumie siedem ofert, natomiast wsparciem zostało objętych pięć ofert. W tym koszyku możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła 2,5 TWh, a jej wartość sięgała 1,6 mld zł. Zakontraktowano ponad 500 GWh energii o wartości blisko 324 mln zł. Oznacza to, że wykorzystano 20 proc. oferowanego wsparcia. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 628 zł/MWh, natomiast cena maksymalna sięgnęła 655 zł/MWh. 

REKLAMA

Druga z tegorocznych aukcji została przygotowana dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy – składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków – dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

W tej aukcji do podziału było prawie 11 TWh energii o wartości maksymalnie 5,2 mld zł. Dwóch zwycięzców tej aukcji zakontraktowało jednak tylko 0,32 TWh energii o wartości około 123 mln zł.

Trzecia z tegorocznych aukcji była przewidziana dla nowych hydroelektrowni, instalacji geotermalnych oraz instalacji wykorzystujących biopłyny mocy do 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 0,5 TWh o wartości 270 mln zł. Ta aukcja nie została jednak rozstrzygnięta z powodu niezgłoszenia wystarczającej liczby ofert, która zgodnie z zasadami systemu aukcyjnego powinna wynieść 3.

Podobna sytuacja miała miejsce w czwartej tegorocznej aukcji, której wyniki podał dzisiaj Urząd Regulacji Energetyki.

REKLAMA

Aukcja oznaczona jako AZ/4/2020 została przeprowadzona 12 listopada i była przeznaczona dla nowych instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy oraz instalacji wykorzystujących biomasę, o mocy nie większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła ponad 0,37 TWh o wartości blisko 167 mln zł.

Dziś prowadzona jest kolejna tegoroczna aukcja, tym razem przeznaczona dla nowych biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW.

W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść w sumie nawet 27,4 mld zł. Wsparciem może zostać objęty wolumen maksymalnie 75,3 TWh energii.

W tym zakontraktowanie nawet 46,3 TWh energii o wartości ponad 14 mld zł przewidziano w aukcji w koszyku dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy ponad 1 MW, która odbędzie się w dniu 26 listopada.

Ostatnia z tegorocznych ośmiu aukcji obędzie się w dniu 3 grudnia i będą w niej mogli wystartować inwestorzy zgłaszający oferty sprzedaży energii z projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.