Monitoruj pracę instalacji fotowoltaicznej

Monitoruj pracę instalacji fotowoltaicznej

Nieprawidłowa praca elementów układu instalacji fotowoltaicznej obniża jej efektywność i opłacalność inwestycji. System zarządzania energią pozwala precyzyjnie monitorować pracę poszczególnych elementów układu i interweniować w razie awarii, a w praktyce zaoszczędzić setki tysięcy złotych.

Energy Management as a Service (EMaaS) to usługa monitorowania pracy urządzeń elektrycznych. EMaaS można wykorzystywać zarówno do pomiarów zużycia energii, np. w zakładach produkcyjnych, ale również do monitorowania i optymalizowania pracy farmy fotowoltaicznej. EMaaS pozwala na szczegółowy monitoring pracy falowników, okablowania, paneli i pozycjonerów nadążnych, czyli poszczególnych elementów instalacji PV. W ten sposób można zdiagnozować ich stan i kontrolować prawidłowe działania instalacji. 

Prawidłowa praca poszczególnych elementów układu ma bardzo duży wpływ na rachunek ekonomicznych inwestycji w PV. Uszkodzone panele potrafią obniżać efektywność całego systemu nie tylko poprzez przerwę w produkcji energii elektrycznej, ale wręcz jej pobór. 

REKLAMA

Skala oszczędności do uzyskania dzięki EMaaS jest bardzo duża: w przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW, roczny koszt obniżonej efektywności z powodu niewykrytych awarii to wg ostrożnych szacunków 75 tys. zł rocznie. Przy założeniu trwałości instalacji PV na 25 lat, oznacza to przychód niższy o 1,875 mln zł (bez uwzględnienia inflacji). Analogicznie system można wykorzystywać do monitoringu stanu farm wiatrowych.

Ekologia coraz ważniejsza

Efektywność energetyczna ma też wymiar ekologiczny. Coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na to, jak ich działalność oddziałuje na środowisko. Jednym z kluczowych zagadnień jest zużycie energii elektrycznej i związana z jej produkcją emisja dwutlenku węgla. Dzięki systemowi monitorowania zużycia energii możliwe jest podanie szczegółowych danych na ten temat w raportach środowiskowych, z uwzględnieniem śladu węglowego, jaki generuje organizacja.

REKLAMA

Pewnym jest również, że znaczenie aspektu środowiskowego będzie rosło, ponieważ w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w 2050 roku Europa ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. Niedługo pojawią się związane z tym dodatkowe obciążenia podatkowe oraz wymóg raportowania śladu węglowego. Przedsiębiorstwa i organizacje, które już teraz wdrożą systemy zarządzania efektywnością energetyczną i zaczną obniżać koszty związane z konsumpcją energii, uzyskają przewagę konkurencyjną.

W momencie pojawienia się nowych obciążeń fiskalnych i obowiązków regulacyjnych ta przewaga wzrośnie. Warto teraz zacząć wdrażać normę ISO 50001, która jest międzynarodowym standardem zarządzania energią. Spełnianie wytycznych normy ułatwi funkcjonowanie, gdy wdrożone zostaną nowe regulacje wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu.

Jak działa EMaaS?

EMaaS to kompleksowy system złożony zarówno z inteligentnych liczników energii, jak i oprogramowania, które pozwala śledzić zużycie energii przez poszczególne urządzenia. Systemy zarządzania energią są już obecne na rynku, ale dotychczas korzystano z nich w modelu on-premise, czyli uruchamiając aplikację na własnych serwerach. W praktyce oznaczało to, że są one dostępne jedynie dla największych podmiotów, które mogą sobie pozwolić na duże inwestycje w sprzęt i infrastrukturę oraz jej wdrożenie.

Usługa EMaaS działa w modelu chmurowym, dzięki czemu jest przeznaczona dla firm różnej wielkości, ale także dla samorządów, urzędów, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, gospodarstw rolnych, dostawców usług komunalnych (wodociągi, elektrociepłownie), farm fotowoltaicznych lub wiatrowych.

Więcej: https://chmurakrajowa.pl/dziennik-chmurowy/jak-zwiekszyc-efektywnosc-energetyczna-dzieki-emaas/


artykuł sponsorowany