Aukcja na premię kogeneracyjną. Ceny niższe niż przed rokiem

Aukcja na premię kogeneracyjną. Ceny niższe niż przed rokiem
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki drugiej w tym roku aukcji na premię kogeneracyjną, w efekcie której pięć jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy 21 MW otrzyma łącznie 95 mln złotych wsparcia. 

Druga tegoroczna aukcja na tzw. premię kogeneracyjną była prowadzona przez Urząd Regulacji Energetyki w dniach od 10 do 14 grudnia. Można w niej było składać oferty na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej od 1 do 50 MW.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji, wynosiła 14,3 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 2,7 mld zł.

REKLAMA

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji ACHP/2/2020 premią kogeneracyjną objęto blisko 2,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 17 proc. możliwego wolumenu.

Wartość premii wskazana w ofertach wyniosła około 130 mln zł, natomiast wartość premii skorygowanej o pomoc inwestycyjną uzyskaną na budowę jednostki wyniesie około 95 mln zł, co stanowi 3,5 proc. możliwego do uzyskania wsparcia.

W aukcji złożono sześć ofert, z czego pięć było zwycięskich. Zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Premia dla objętych wsparciem jednostek będzie wypłacana w latach 2022–2038.

Komentując wyniku aukcji, prezes URE, Rafał Gawin, podkreśla, że porównując oferty i wysokość wsparcia, o jakie ubiegali się przedsiębiorcy w tej aukcji, wyraźnie widać różnice w stosunku do aukcji z grudnia ubiegłego roku. – Wytwórcy tym razem znacząco obniżyli ceny w ofertach, by wygrać aukcję – podkreśla Rafał Gawin.

REKLAMA

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej wskazana w złożonych przez zwycięzców ofertach wyniosła 41,84 zł/MWh, podczas gdy w 2019 roku było to 60 zł/MWh, zaś maksymalna wysokość premii z ofert wyniosła 64,89 zł/MWh w stosunku do 98,13 zł/MWh rok wcześniej.

Natomiast minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona w wyniku rozstrzygnięcia drugiej tegorocznej aukcji, wynosi 24,63 zł/MWh wobec 60 zł/MWh przed rokiem, zaś maksymalna dopłata do wyprodukowanej megawatogodziny wyniesie 43,95 zł/MWh, podczas gdy w ubiegłym roku było to 98,13 zł/MWh.

W rozstrzygniętej rok temu aukcji Prezes URE przyznał ponad 300 mln złotych premii kogeneracyjnej. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji, premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł. W tamtej aukcji zadziałała tzw. reguła „wymuszenia konkurencji”. 

Wsparcie w ubiegłorocznej aukcji uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po rozstrzygnięciu aukcji, a premia dla nich będzie wypłacana od 2021 do 2038 roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.

Pierwsza z tegorocznych aukcji odbyła się w czerwcu. Wygrała ją oferta przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Piła. Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w ofercie tego podmiotu, nie przekraczała 60 zł za MWh.

Pomiędzy 14 a 16 grudnia 2020 r. URE zaplanował również nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.