Średnia cena energii za czwarty kwartał 2020 r. w dół

Średnia cena energii za czwarty kwartał 2020 r. w dół
Martin Sutherland, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o średniej cenie energii elektrycznej w czwartym kwartale 2020 r. wyliczonej zgodnie z art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne. Okazała się ona niższa od średniej ceny z trzeciego kwartału, była natomiast wyższa od średnich cen z dwóch pierwszych kwartałów ubiegłego roku.  

URE podał, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne za czwarty kwartał 2020 r. wyniosła 247,48 zł/MWh.

Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w czwartym kwartale 2020 r. o łącznym wolumenie 9,48 TWh.

REKLAMA

W obliczeniu tej ceny Urząd uwzględnia dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej wskazane w art. 49a ust. 1 Prawa energetycznego. Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

URE zaznacza przy tym, że istotny wpływ na poziom tej ceny mają kontrakty zawierane z dużym – rocznym, dwuletnim – wyprzedzeniem. W konsekwencji może ona nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych.

Obliczona w ten sam sposób cena w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 253,48 zł/MWh w porównaniu do 239,77 zł/MWh w drugim kwartale oraz 235,44 zł/MWh w pierwszym.

W trzecim kwartale 2020 r. sprzedano w ten sposób 6,47 TWh energii elektrycznej, podczas gdy w drugim kwartale tego roku sprzedaż wyniosła 7,27 TWh, a w pierwszym 10,12 TWh. 

REKLAMA

Ostatnio Urząd Regulacji Energetyki informował ponadto o średniej cenie energii z rynku hurtowego za trzeci kwartał 2020 r. wyliczonej zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne. Wyniosła ona 257,98 zł/MWh i był to najwyższy poziom od 2015 roku.

Wyliczona w ten sam sposób cena za drugi kwartał 2020 r. wyniosła 245,36 zł/MWh i była niższa od ceny z pierwszego kwartału (250,90 zł/MWh), natomiast była nieznacznie wyższa od średniej ceny za 2019 rok (245,44 zł/MWh) i znacząco przewyższyła średnią roczną cenę z 2018 roku (194,3 zł/MWh) i z roku 2017 (163,70 zł/MWh).

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne obejmuje sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych oraz na giełdę energii.

W algorytmie wyznaczania tej ceny nie została uwzględniona sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

Natomiast w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii. Poniżej przedstawiono wzór uwzględniający poszczególne segmenty rynku, które zostały wzięte pod uwagę do obliczenia średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Cena wyliczana zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne ma znaczenie dla części wytwórców energii odnawialnej – choćby dla przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje i rozliczających nadwyżki energii wprowadzonej do sieci po średniej cenie energii na rynku hurtowym z wcześniejszego kwartału.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.