Dotacja na otwarcie działalności w branży OZE czeka na Ciebie!

Dotacja na otwarcie działalności w branży OZE czeka na Ciebie!

Nabór, który w dniu 25 stycznia 2021 r. w projekcie „Dotacja na Twoją firmę” realizuje Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wraz z partneramiARR S.A. w Koninie oraz EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wlkp., jest szansą na otwarcie nowej działalności gospodarczej w branży odnawialnych źródeł energii z udziałem dofinansowania.

Zapytaliśmy Martę Juszczak, kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji w Dziale Koordynacji Projektów, o szczegóły projektu.

Kto może złożyć formularz rekrutacyjny?

REKLAMA

– Formularz rekrutacyjny w projekcie w dniu 25 stycznia 2021r. mogą złożyć osoby pracujące oraz osoby chcące otworzyć działalność w ramach branży odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z założeniami projektu jako osobę pracującą rozumie się osobę ubogą pracującą (z wynagrodzeniem minimalnym), osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę krótkoterminowej lub umowę cywilno-prawną z wynagrodzeniem nie większym niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, a także zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych imigrantów i reemigrantów.

O jakie działalności w branży odnawialnych źródeł energii chodzi?

– Dotacja może dotyczyć rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i montowania paneli słonecznych, a także biogazowni, projektowania budynków pasywnych, czy też na przykład z wykorzystaniem technologii odzysku wody i ciepła.

Czy rozwój firmy działającej w branży OZE ma sens?

– Od kilku lat w Polsce rynek OZE przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny, choćby za sprawą programu Mój Prąd. Eksperci rynku OZE wskazują na stabilne perspektywy rozwoju rynku hurtowego i detalicznego na najbliższe lata.

Jaka jest kwota dofinansowania?

– Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności wynosi 20 528,00 PLN. Środki można przeznaczyć na takie wydatki, które są niezbędne, żeby rozpocząć prowadzenie działalności. Mogą to być np. elektronarzędzia, sprzęt zabezpieczający, środki transportu czy też wyposażenie sklepu.

Dodatkowo przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności uczestnicy otwierający działalność w branży odnawialnych źródeł energii otrzymywać będą wsparcie pomostowe w wysokości aż 2 152,00 PLN co miesiąc z przeznaczeniem na bieżące potrzeby, takie jak opłaty najmu, opłaty księgowe, ZUS czy wynagrodzenie dla pracownika. Dodatkowo każdy uczestnik wnosi wkład własny w wysokości 2 522,00 PLN.

REKLAMA

Czy otwarcie działalności z w ramach branży OZE jest dodatkowo premiowane w projekcie?

– Tak, osoby otwierające działalność w branży OZE otrzymują dodatkowe punkty zarówno na etapie rekrutacji, jak i przy ocenie biznesplanów. Jednocześnie osoby takie otrzymują dodatkowe wsparcie pomostowe.

Co zrobić żeby wziąć udział w projekcie?

– Aby wziąć udział w projekcie, trzeba złożyć w dniu 25 stycznia 2021 r. formularz rekrutacyjny do WARP Sp. z o.o. Formularz będzie podlegał ocenie – również w trakcie spotkania z kandydatem. Następnie przewidziano szkolenia i przygotowanie biznesplanów. Najlepsze pomysły otrzymają dofinansowanie.

Jak długo trwa cały proces?

– Zakładamy, że od momentu złożenia formularza do czasu założenia działalności gospodarczej minie około 6 miesięcy.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o projekcie?

– Wszelkie informacje o projekcie znajdują się na stronie WARP Sp. dedykowanej projektowi –twojafirma.warp.org.pl, ale zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerami: 61 65 06 240 lub 61 65 06 259 i pod adresem mailowym: twojafirma@warp.org.pl.


artykuł sponsorowany