Preferencyjne finansowanie renowacji budynków i projektów infrastrukturalnych

Preferencyjne finansowanie renowacji budynków i projektów infrastrukturalnych

Renowacja budynków i odnowa przestrzeni, zwłaszcza publicznych i społecznych, to często niemałe koszty. Rewitalizacja przestrzeni to nie tylko zagospodarowane, ładniejsze otoczenie, ale także czyste i świeże powietrze. Pomóc w tym może „Pożyczka na rewitalizację”.

Finansowanie z „Pożyczki na rewitalizację” to wsparcie inwestycji ukierunkowanych na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w Małopolsce problemów społecznych. Na ten cel można otrzymać nawet 7 mln zł z okresem spłaty do 20 lat. Korzystne, niskie oprocentowanie wynosi od 0,05 proc. w skali roku, a finansowanie udzielane jest bez dodatkowych opłat i prowizji.

Jakie projekty?

REKLAMA

Wsparcie może objąć następujące inwestycje: przebudowa, rozbudowa, modernizacja, budowa czy adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne – takich jak żłobki, przedszkola, ścieżki zdrowia, place zabaw czy boiska.

Finansowanie można ponadto przeznaczyć na zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze czy społeczne (parki, skwery, drogi rowerowe), modernizację i renowację budynków użyteczności publicznej czy wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym poprzez wymianę dachów czy okien.

Tego rodzaju inwestycje muszą się wpisywać w plan rewitalizacji gminy, a w przypadku przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną, wymagane jest przedstawienie audytu energetycznego.

Kto może skorzystać?

Z finansowania mogą skorzystać podmioty z województwa małopolskiego, w tym:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 • Instytucje kultury,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy ( w tym organizacje pozarządowe),
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Spółdzielnie,
 • Wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • Parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Szkoły wyższe,
 • Przedsiębiorcy,
 • Administracja rządowa.

Jakie warunki finansowania?

Pożyczka jest przyznawana na korzystniejszych warunkach niż rynkowe. Oprocentowanie wynosi już od 0,05 proc. w skali roku. 

REKLAMA

Dla pojedynczego projektu można otrzymać pożyczkę w wysokości od 300 tys. zł nawet do 7 mln zł. Okres spłaty wynosi do 20 lat, przy czym okres karencji może wynieść maksymalnie 12 miesięcy.

Aby ubiegać się o finansowanie, należy zwrócić się do instytucji finansującej, która współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a jest to Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego podkreśla, że warunki „Pożyczki na rewitalizację” są korzystniejsze niż rynkowe, a wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie instytucji finansującej na każdym etapie ubiegania się o wsparcie. Pozwala to na szybsze sfinalizowanie planowanych inwestycji.

Źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 –  Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski.

Więcej informacji o programie „Pożyczka na rewitalizację” można znaleźć na stronie projektu pod tym linkiem. 

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

.