URE policzył, jak w 2021 r. wzrosną rachunki za prąd i gaz

URE policzył, jak w 2021 r. wzrosną rachunki za prąd i gaz
Jorge Franganillo, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podsumował efekty postępowań taryfowych dotyczących największych dostawców energii elektrycznej i gazu. URE podaje, jak w wyniku tych postępowań w 2021 roku zmienią się rachunki za prąd i gaz.

W ostatnim kwartale każdego roku Urząd Regulacji Energetyki prowadzi postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną i paliwa gazowe na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i sprzedawców świadczących usługi dla przeważającej większości odbiorców. Zarówno sprzedawcy – spółki obrotu, jak i dystrybutorzy kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii i gazu oraz stawki za ich dostarczenie do odbiorców końcowych.

Regulator stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym – komentuje Rafał Gawin, prezes URE.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że na całkowity rachunek płacony przez odbiorców za energię elektryczną składają się: koszt sprzedaży energii oraz koszt jej dystrybucji (transportu).

Prezes URE akceptuje taryfy zarówno dla sprzedaży, co dotyczy wyłącznie stawek dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryfy tzw. sprzedawcy z urzędu, jak i dystrybucji energii elektrycznej – dla wszystkich grup odbiorców.

Tegoroczna nowość to uwzględnienie w taryfie za dystrybucję nowej opłaty związanej z finansowaniem tzw. rynku mocy – tzw. opłaty mocowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Jak wylicza URE, zmiany taryf na 2021 rok spowodują – łącznie dla sprzedaży i dystrybucji, a więc również z uwzględnieniem opłaty mocowej i innych opłat – że rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną przeciętnie od ok. 9 do ponad 10 proc., co przełoży się na wzrost kosztów o około 8 złotych miesięcznie.

Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 (dla grupy G11, przy średnim zużyciu 1777kWh rocznie). Źródło: URE. 

* Łączne skutki dla odbiorców PGE i Tauron podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw. Dodatkowo wielkości Tauron Sprzedaż nie dotyczą obszaru Gliwic (Tauron Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

Jak podkreśla prezes Urzędu Regulacji Energetyki, taryfy dystrybutorów zapewniają środki na realizację planowanych inwestycji. 

– W tym roku po raz pierwszy uwzględniliśmy w taryfach zaliczkę na konto regulacyjne. To nowo wprowadzone rozwiązanie dedykowane dystrybutorom. Utrzymaliśmy także stopę wynagradzania z zaangażowanego kapitału na poziomie roku 2020. Zatwierdzając taryfy operatorom, uwzględniliśmy również dodatkowe wynagrodzenia dla tych inwestycji, których realizacja wspiera politykę energetyczną Polski – komentuje Rafał Gawin.

Zmiany stawek za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2021 rok taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych oraz tzw. sprzedawców z urzędu. Źródło: URE. 

* Do stawek własnych operatora zalicza się: składnik stały stawki sieciowej, składnik zmienny stawki sieciowej oraz stawkę abonamentową. Stawki własne nie obejmują innych opłat: mocowej, OZE, kogeneracyjnej oraz przejściowej.

**Skutki tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż bez obszaru Gliwic (Tauron Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

***Przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.

**** Średnia nie obejmuje Tauron Sprzedaż GZE oraz innogy Polska.

Rachunki za gaz: nieznaczny spadek

REKLAMA

Rachunek płacony przez odbiorcę gazu również składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia.

Prezes URE zatwierdza taryfę na sprzedaż gazu tylko do odbiorców w gospodarstwach domowych. Natomiast dystrybucja gazu, podobnie jak energii elektrycznej – jako obszar monopolu naturalnego – jest taryfowana dla wszystkich grup odbiorców.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

 

Największa część odbiorów gazu ziemnego obsługiwana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) oraz PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD). Zatem do kalkulacji całkowitych skutków zmiany rachunku za gaz w 2021 roku dla obiorców obsługiwanych przez te spółki konieczne jest uwzględnienie podwyżki taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) – największego w skali kraju operatora świadczącego usługi polegające na dystrybucji paliw gazowych – oraz obniżki cen gazu w taryfie sprzedawcy – PGNiG OD.

URE szacuje, żę na skutek zmian w cennikach tych dwu przedsiębiorstw gazowych kompleksowe płatności, czyli łącznie za gaz oraz jego dostawę, odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 roku po wprowadzeniu w życie tych taryf spadną od ok. 0,5 do ok 1,7 proc.

Nominalnie oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z gazu głównie do przygotowywania posiłków, czyli tzw. kuchenkowicze z grupy taryfowej W-1.1, zapłacą średnio o ok. 10 groszy mniej miesięcznie.

Odpowiednio mniejsze koszty poniosą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy rozliczający się w grupie taryfowej W-3.6 zapłacą według szacunków URE ponad 4 zł mniej w skali miesiąca.

Procentowe i nominalne zmiany rachunku za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupach od W-1.1. do W-3.6 według stawek zatwierdzonych na 2021 rok w taryfach Polskiej Spółki Gazownictwa oraz PGNiG OD. Źródło: URE. 

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.