Ireneusz Łazor nadal prezesem Towarowej Giełdy Energii

Ireneusz Łazor nadal prezesem Towarowej Giełdy Energii
Ireneusz Łazor. Foto: Newseria

{więcej}Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii (TGE) powołała na kolejną kadencję prezesa zarządu Ireneusza Łazora, który do tej pory pełnił tą funkcję. 

Ireneusz Łazor kieruje TGE – jedyną giełdą energii w Polsce – od lipca 2012 r., a wcześniej – od 1999 r. – pełnił funkcję wiceprezesa TGE. Ireneusz Łazor w latach 2008-2012 pełnił też funkcję prezesa Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT).

Rada Nadzorcza TGE jednocześnie powołała na stanowisko wiceprezesa TGE Michała Tryuka, który wcześniej był dyrektorem generalnym spółki WSEInfoEngine należącej do grupy Giełdy Papierów Wartościowych. 

REKLAMA
REKLAMA

Towarowa Giełda Energii jako jedyny w Polsce uprawniony do tego podmiot zarządza obrotem energii elektrycznej i gazu, a także praw majątkowych przysługujących za produkcję energii w źródłach odnawialnych (zielonych certyfikatów) czy kogeneracyjnych (certyfikatów żółtych, czerwonych czy fioletowych). 

Bieżące notowania cen energii elektrycznej oraz praw majątkowych przysługujących za produkcję energii w źródłach odnawialnych i kogeneracyjnych można śledzić na Gramwzielone.pl w zakładce „Notowania giełdowe”

gramwzielone.pl