Resort klimatu zajmie się ubóstwem energetycznym

Resort klimatu zajmie się ubóstwem energetycznym
Piotr Dziadzio

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstał Zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce, który ma wypracować wychodzące naprzeciw temu problemowi propozycje legislacyjne. 

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, główne cele powołanego zarządzeniem zespołu to wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego.

Podejmowane prace mają się skupiać na analizie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia odbiorców wrażliwych oraz instrumentów niwelujących zjawisko ubóstwa energetycznego, potencjalnie zmniejszających wydatki gospodarstw na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

REKLAMA

Jak zapewnia MKiŚ, prace zespołu będą mieć znaczący wpływ na realizację celu zawartego w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040)  dotyczącego redukcji ubóstwa energetycznego do poziomu 6 proc. do 2030 roku. Ponadto, zostaną wykorzystane przy implementacji założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz określenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Pracami zespołu pokieruje wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. W skład zespołu wejdą przedstawiciele innych resortów oraz reprezentanci administracji samorządowej. Głos doradczy ma otrzymać gremium ekspertów wywodzących się z  instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw energetycznych.

REKLAMA

– Szerokie spojrzenie na problem ubóstwa energetycznego oraz możliwość wspierania się  wiedzą i doświadczeniem wielu znakomitych specjalistów z pewnością przyczynią się do kompleksowego ujęcia tematu i sprawnego osiągnięcia stawianych przed Zespołem, ambitnych celów. Zwłaszcza systemowość rozwiązań, które chcemy wypracować, wymaga właśnie szerszej perspektywy – podkreśla wiceminister klimatu Piotr Dziadzio.

Efektem prac zespołu ma być opracowanie propozycji założeń do zmian legislacyjnych, w tym rekomendacji dotyczących nowych instrumentów przyczyniających się do wsparcia odbiorców energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, dotkniętych ubóstwem energetycznym. Mają również zostać przygotowane założenia programów edukacyjnych zorientowanych na poprawę świadomości energetycznej społeczeństwa.

Zespół zakończy swoją działalność wraz z zaakceptowaniem przez ministra klimatu przedłożonej mu analizy oraz rekomendacji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.