URE zapowiada sprawne wdrożenie zapisów ustawy o OZE

URE zapowiada sprawne wdrożenie zapisów ustawy o OZE
Maciej Bando, wiceprezes URE. Źródło: newseria.pl

{więcej}KOMUNIKAT URE. 24 kwietnia br. w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej” w Warszawie odbyła się debata poświęcona kwestiom dotyczącym rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Wśród kluczowych tematów dyskusji znalazły się zagadnienia związane z procedowanym obecnie projektem ustawy o OZE.

W Debacie Rzeczpospolitej zatytułowanej „OZE: koniec batalii?” udział wzięli: Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki; Wojciech Cetnarski, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; Zbigniew Prokopowicz, Prezes Zarządu Polish Energy Partners, Wiceprezes Zarządu w Polenergii; Michał Prażyński, Wiceprezes Zarządu, ENEA SA; Izabela Kielichowska, Dyrektor ds. Polityki energetycznej w Europie Środkowej i Wschodniej w GE Energy. Dyskusję moderował red. Jeremi Jędrzejkowski, Zastępca Kierownika Działu Ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.

Zaproszeni do debaty goście zastanawiali się m.in., czy ustawa o OZE spowoduje większy impuls do rozwoju odnawialnych źródeł niż zielone certyfikaty. Ponadto, rozważano założenia i efekty wprowadzenia systemu aukcyjnego w Polsce oraz możliwość realizacji scenariusza autostradowego. Ważne miejsce w rozmowie zajęła także kwestia opracowania spójnego prawa dotyczącego mechanizmów wsparcia. W tym kontekście podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy obok ustawy o OZE, konieczne jest przedłużenie wsparcia dla kogeneracji poza rok 2018 oraz precyzyjne i racjonalne sformułowanie zapisów w ustawie krajobrazowej.

REKLAMA
REKLAMA

Uczestnicy debaty jednogłośnie uznali rynek OZE za rynek perspektywiczny, którego rozwój wpłynie na wzrost efektywności energetycznej w Polsce. Wskazali tym samym na duży potencjał energetyki odnawialnej i jego znaczącą rolę w miksie energetycznym, a także na potrzebę kreowania dobrego klimatu do promocji rozwoju OZE na krajowym rynku energii. Ponadto, zdaniem osób reprezentujących branżę, na rozwój sektora energetycznego w Polsce należy patrzeć kompleksowo i koncentrować tyle samo uwagi na tworzeniu rozwiązań dedykowanych zarówno energetyce konwencjonalnej, jak również odnawialnym źródłom energii.

W podsumowaniu spotkania Wiceprezes URE wyróżnił trzy zasadnicze wątki, które należy ujmować w debacie o rozwoju krajowego sektora energetycznego, w tym energetyki odnawialnej. Zdaniem Wiceszefa Urzędu Regulacji Energetyki, najważniejsze jest uwzględnienie rozwoju gospodarczego, opartego o fundament stabilnych i przewidywalnych rozwiązań.Rozwój ten stanowi punkt wyjścia dla kształtowania polityki gospodarczej, z której wynikają regulacje prawne dla funkcjonowania rynku energii w Polsce – zaznaczył Wiceprezes Bando. Kolejny ważny wątek dotyczy zrównoważonego rozwoju oznaczającego szeroko pojętą współpracę wszystkich gałęzi krajowego sektora energetycznego. To podejście – zdaniem Wiceszefa Urzędu – które przewiduje tyle samo uwagi i starań dla podejmowania działań zmierzających do rozwoju wytwarzania energii z OZE co ze źródeł konwencjonalnych. I wreszcie, niezwykle istotną rolę odgrywa odpowiedni czas implementowania nowych procedur w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – zauważył Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando i zapowiedział, że URE wspólnie z interesariuszami będzie pracować nad przygotowaniem takiego podłoża, aby wdrożenie przepisów ustawy o OZE odbyło się jak najsprawniej, między innymi poprzez wcześniej prowadzone symulacje aukcji.

źródło: ure.gov.pl