Dwóch zwycięzców aukcji dla kogeneracji

Dwóch zwycięzców aukcji dla kogeneracji
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki drugiej w tym roku aukcji kogeneracyjnej, w której złożono cztery oferty, a dla trzech zostało zagwarantowane wsparcie w postaci premii przysługującej za produkowaną energię elektryczną.

W aukcji ACHP/2/2022, która trwała od 7 do 9 czerwca br., wygrało dwóch wytwórców: „Ciepło-Jawor” (jedna oferta) i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (dwie oferty). Zgodnie z obowiązującym przepisami każdy z inwestorów w danej aukcji może przedstawić więcej niż jedną ofertę, jeśli dotyczą one różnych jednostek kogeneracji.

Maksymalna wartość premii, jaką można było rozdysponować w wyniku aukcji, wynosiła 4,7 mld zł. Natomiast ilość energii elektrycznej, która mogła być objęta premią, określona została na 25 TWh.

REKLAMA

W aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji, która spowodowała, że odpadła oferta z najwyższą zaoferowaną wysokością premii kogeneracyjnej. W wyniku aukcji wsparcie, jakie uzyskają jej zwycięzcy, wyniesie łącznie około 170 mln zł, co stanowi około 3,6 proc. łącznej wartości oferowanej w aukcji.

 

Wartość wsparcia dla kogeneracji oferowanego i zakontraktowanego w wyniku czerwcowej aukcji CHP. Źródło: URE

Premią kogeneracyjną objęto około 0,6 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 2,4 proc. energii, która mogła zostać objęta wsparciem w ramach aukcji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska wartość referencyjna dla nowych jednostek kogeneracji opalanych gazem wynosi w 2022 roku 320,27 zł/MWh i jest o blisko 100 proc. wyższa niż w 2021 roku.

 

REKLAMA

Minimalne i maksymalne wysokości premii kogeneracyjnej w czerwcowej aukcji (zł/MWh). Źródło: URE

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona zwycięzcom aukcji, może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom, już po jej rozstrzygnięciu, pomocy inwestycyjnej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał. Według harmonogramu aukcji CHP na ten rok przewidziane są jeszcze dwie aukcje.

Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

Nie tylko premia

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło. Wsparcie jest przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców, dla której jest przeznaczone: 1) premii gwarantowanej indywidualnej; 2) premii gwarantowanej; 3) aukcji; 4) naboru. System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc., podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudne jest osiągnięcie 50 proc. sprawności.

Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.