KE zatwierdziła dotacje dla Polski na inteligentne sieci i stacje ładowania

KE zatwierdziła dotacje dla Polski na inteligentne sieci i stacje ładowania
Fot. Liber Europe, flickr cc

Polska będzie największym beneficjentem unijnego Funduszu Modernizacji, z którego kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą mogły sfinansować inwestycje w obszarze transformacji energetycznej. Teraz Komisja Europejska zatwierdziła zgłoszone przez polski rząd pierwsze programy, z których dofinansowanie będzie można przeznaczyć na budowę inteligentnych sieci energetycznych, renowację budynków, a także rozbudowę sieci w celu przyłączania stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Fundusz Modernizacji ma wesprzeć 10 unijnych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w procesie transformacji ich systemów energetycznych. Pieniądze z Funduszu będzie można przeznaczyć co do zasady przede wszystkim na inwestycje w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, budowę magazynów energii i modernizację sieci, a także na wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych.

Polska ma być największym beneficjentem Funduszu Modernizacji. Nasz kraj ma zagospodarować ok. 43 proc. jego budżetu, co odpowiada kwocie około 20 miliardów zł.

REKLAMA

Wdrażanie Funduszu Modernizacyjnego w naszym kraju zostało uregulowane w nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z nią zarządzanie Funduszem Modernizacyjnym jest realizowane poprzez tzw. Krajowy system wdrażania Funduszu Modernizacyjnego.

Funduszem Modernizacyjnym na szczeblu krajowym zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadzór nad systemem sprawuje minister właściwy do spraw klimatu.

Dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyjnego będzie się odbywało w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW. Na ich kształt ma wpływ powołana Rada Konsultacyjna Funduszu Modernizacyjnego składająca się z przedstawicieli właściwych ministrów.

Każdy program priorytetowy jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw klimatu przed przekazaniem do operatora Funduszu, którym jest Europejski Bank Inwestycyjny. Po ich zatwierdzeniu NFOŚiGW ma uruchamiać konkursy na dofinansowanie inwestycji służących transformacji energetycznej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie pożyczek i dotacji.

REKLAMA

Komisja Europejska właśnie zatwierdziła pulę środków z Funduszu Modernizacyjnego, która ma zostać wypłacona na każdą inwestycję zatwierdzoną przez EBI jako inwestycja priorytetowa lub zalecaną do finansowania.

Na mocy tej decyzji środki na realizację inwestycji z zatwierdzonych programów priorytetowych otrzymają Polska, Czechy oraz Węgry.

Polska uzyskała środki na trzy z wnioskowanych pięciu programów priorytetowych:

  • inteligentna infrastruktura energetyczna (44 mln euro),
  • renowacja z gwarancją oszczędności (25 mln euro),
  • rozwój sieci elektroenergetycznej dla przyszłych stacji ładowania samochodów elektrycznych (22 mln euro).

Ponadto, jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, obecnie trwa krajowa procedura opracowania programów, z których nasz rząd chce pozyskać środki w ramach drugiej transzy.

Zgodnie z harmonogramem zatwierdzenie kolejnych programów nastąpi 26 października podczas posiedzenia komitetu inwestycyjnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.