Odbiorcy mają być lepiej informowani o kosztach energii

Odbiorcy mają być lepiej informowani o kosztach energii
Fotolia

Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia mającego skutkować bardziej szczegółowym przedstawianiem struktury kosztów na rachunkach za energię i gaz, na których ma się pojawić m.in. informacja o średnich kosztach zakupu uprawnień do emisji CO2.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Jak przypomina Ministerstwo Klimatu, zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, „sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki”.

REKLAMA

– Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzające taryfy wraz z załącznikami, które podlegają publikacji i stanowią informację publiczną, w szczególności taryfy dla energii elektrycznej dla obiorców w grupach taryfowych G, nie zawierają szczegółowych kalkulacji przyjętej i zatwierdzonej w taryfie ceny energii elektrycznej. Odbiorcy energii elektrycznej powinni być powiadomieni w sposób przejrzysty i zrozumiały o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elektryczną, które zostały zatwierdzone w decyzji taryfowej – zauważają autorzy rozporządzenia.

Zasady informowania o stawkach i podwyżkach cen energii elektrycznej i gazu w taryfach określa rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

REKLAMA

MKiŚ zauważa jednak, że przepisy tego rozporządzenia nie wskazują, co do zasady, jakie informacje i dane powinny się znaleźć na fakturze z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Dlatego, zdaniem resortu klimatu, konieczne jest doszczegółowienie w dodawanym przepisie rozporządzenia taryfowego obowiązku wskazania na rachunkach wystawianych odbiorcom przez przedsiębiorstwo energetyczne informacji o strukturze kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej.

Nowe rozporządzenie ma m.in. wprowadzić obowiązek informowania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną i pełniące funkcję sprzedawcy z urzędu na fakturach wystawianych odbiorcom o strukturze procentowej kosztów zakupu energii elektrycznej, w tym o średnich kosztach zakupu uprawnień do emisji CO2.  

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie już z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak uzasadniają jego autorzy, „skrócone vacatio legis wynika z konieczności pilnego doprecyzowania obowiązującej regulacji, a krótki termin wejścia w życie rozporządzenia wpłynie pozytywnie na sytuację odbiorców końcowych, poprzez zapewnienie im niezwłocznie dostępu do niezbędnych informacji o strukturze kosztów, które wpływają na końcową cenę energii elektrycznej uiszczaną przez tych odbiorców”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.