Parlament zmienił przepisy o rekompensatach za zużycie energii

Parlament zmienił przepisy o rekompensatach za zużycie energii
Maxwell Hamilton, flickr cc

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, która wprowadza nowe zasady uzyskiwania takich rekompensat. Nowe prawo powinno zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorstw korzystających z rekompensat zakupem gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Wartość rekompensat, które mają zostać wypłacone w tej dekadzie, jest liczona w dziesiątkach miliardów złotych.

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych dostosowuje wprowadzony w 2019 roku w Polsce system rekompensat do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE w latach 2021–2030. Nowela przewiduje podniesienie limitu wypłat na rekompensaty, finansowane z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w związku z prognozowanymi zwiększonymi wpływami tego Funduszu. Trafia na niego 25 proc. przychodów z wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, pomniejszonych o wydatki na dodatki osłonowe.

REKLAMA

W latach 2022-2030 całkowity budżet na rekompensaty ma wynieść 45,6 mld zł. Zakładane w ustawie roczne limity wydatków wyniosą w 2022 r. niecałe 1,77 mld zł, w 2023 r. – około 4,19 mld zł. Najwyższe wydatki prognozuje się w latach 2029 i 2030, kiedy mają wynieść po ponad 5,6 mld zł.

Nowelizacja przewiduje zmianę formuły obliczeń maksymalnej kwoty rekompensaty. Zamiast wartości historycznych będą brane pod uwagę rzeczywiste z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty.

Ustawa wprowadza możliwość zwiększenia pomocy w wypadku przedsiębiorstw, w których 75 proc. pomocy nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji. Intensywność pomocy względem kosztów kwalifikowanych nie może jednak przekroczyć 100 proc.

Na mocy prawa przyjętego w tym tygodniu przez parlament zmianie ulegnie lista sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat zgodnie z nowymi wytycznymi KE z września 2020 r. Na ich mocy część sektorów utraci prawo do ubiegania się rekompensaty, wsparciem objęta zostanie natomiast całość zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia.

REKLAMA

Nowa lista uprawnionych zawiera: produkcję odzieży skórzanej, aluminium, pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, ołowiu, cynku i cyny, nieorganicznych związków tlenowych niemetali, wodoru, masy włóknistej, papieru i tektury, surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, miedzi i pozostałych metali nieżelaznych, odlewnictwo żeliwa. Na liście znajdują się też: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja glikoli polietylenowych i pozostałych alkoholi polieterowych, mat i woali z włókna szklanego.

Nowe prawo wprowadza też warunki, od których spełnienia będzie zależeć możliwość ubiegania się o rekompensaty. Wśród nich jest podjęcie działań związanych z zaopatrzeniem w energię pochodzącą ze źródeł bezemisyjnych.

Aby wykazać określoną konsumpcję energii z tego rodzaju źródeł, przedsiębiorstwa będą mogły udokumentować ten fakt umorzeniem gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. W inny sposób będzie można wykazać zużycie energii pochodzącej z własnego źródła OZE. Więcej na ten temat w artykule: Nowe przepisy zainteresują przemysł energią odnawialną i gwarancjami pochodzenia.

Obowiązujący dotychczas w Polsce system rekompensat dla przemysłu energochłonnego funkcjonował w oparciu o ustawę z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

W zakresie zużycia energii za 2020 rok przedsiębiorstwa energochłonne otrzymały z tego tytułu 815 mln zł i była to suma o ponad połowę wyższa od sumy rekompensat wypłaconych za rok 2019.

W przyjętej w tym tygodniu nowelizacji przewidziano przedłużenie terminu składania wniosków o rekompensaty w tym roku do 30 kwietnia, co ma umożliwić przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.