Umowy PPA – najnowsze zmiany, wymagania

Umowy PPA – najnowsze zmiany, wymagania
pixabay

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line „Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych”, które odbędą się we wtorek 1 marca 2022 r.  

Prowadzący szkolenie to przede wszystkim praktycy: Grzegorz Skarżyński – na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat, współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce aż do debiutu giełdowego, a także Przemysław Kałek – radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego, partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Poniżej więcej szczegółów:

REKLAMA

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:

Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych

1 marca 2022 r.

Program

8.30-9.00 Logowanie uczestników

9.00-9.30 Jak działa rynek energii podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii  

 • płynność rynku,
 • ryzyko zmiennej ceny: jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe),
 • ryzyko profilu,
 • ryzyko bilansowania,
 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko wolumenu,
 • przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego.

9.30-10.15 Uwarunkowania prawnoregulacyjne umów pomiędzy wytwórca a odbiorcą przemysłowym

 • wymogi koncesyjne,
 • model rynku energii (rola poszczególnych podmiotow na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego,
 • umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego,
 • umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego,
 • dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw. behind the meter, linia bezpośrednia),
 • obowiązki związane z dostawami energii do odbiorców przemysłowych (odbiorców końcowych),
 • przywileje dla odbiorców przemysłowych,
 • klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego,
 • kodeksy sieciowe,
 • graniczne terminy wynikające z ustawy o OZE i Prawa Energetycznego.

10.15–11.45 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

 • jak wytwórca OZE sprzedaje energię,
 • systemy wsparcia OZE a sprzedaż do odbiorców przemysłowych,
 • koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemysłowego– w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia ,
 • niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii,
 • produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawę energii,
 • jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii,
 • składniki cenowe zakupu energii,
 • relacje z operatorami systemu – usługa dostępu do rynku i bilansowania,
 • modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE,
 • podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii,
 • czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego są bankowalne.

11.45-12.00 Przerwa

12.00-12.45 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

 • podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej,
 • główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia,
 • cena i umowne formuły cenowe,
 • okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie,
 • dopuszczalność zmian umowy.

12.45-14.00 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy.

14.00-15.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący:

Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek

Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

REKLAMA

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>

Kontakt i rejestracja

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

Zapraszamy także na szkolenie i warsztaty praktyczne:

Dewelopment projektów fotowoltaicznych

Termin: 15 marca 2022 r.

Warsztaty poświęcone są przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych: przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off-site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzające energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on-site). Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji stosowane są odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces dewelopmentu tych projektów.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, regulacjami prawnymi wyznaczającymi proces dewelopmentu, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami.  

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>


Kontakt i rejestracja

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany