Problemy z rozliczeniem prosumentów od 1 kwietnia 2022 r. – szkolenia

Problemy z rozliczeniem prosumentów od 1 kwietnia 2022 r. – szkolenia
loretta menchini/Pixabay

Zapraszamy na dwa odrębne i uzupełniające się szkolenia on-line poświęcone nowym rodzajom prosumentów oraz nowym zasadom rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022r. Szkolenia celowo zostały podzielone na dwa spotkania oraz mają różnych prowadzących – z uwagi na liczbę podejmowanych zagadnień, pytań oraz różne grupy odbiorców.

Poniżej szczegółowe programy:

1. Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line
Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej oraz nowe zasady rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022 r.
Termin: 13 maja 2022r. (piątek)

REKLAMA

Program:
10.30-11.00 Logowanie uczestników
11.00-12.00 Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej
• prosument zbiorowy
• prosument wirtualny
• umowy dotyczące udziału w instalacji OZE
• reprezentant prosumentów
• próg mocowy

12.00-13.00 Net-billing/nowy system rozliczeń prosumentów
• zasady rozliczeń energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
• ceny energii elektrycznej przyjmowane do rozliczenia net billingowego
• konto prosumenta i depozyt prosumencki
• zasady ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
• obowiązki sprzedawców oraz operatorów systemów elektroenergetycznych

13.00-13.15 Przerwa

13.15-14.00 Net-metering/korzystanie z dotychczasowego systemu rozliczeń prosumenckich

• zasady ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
• obowiązki sprzedawców oraz operatorów systemów elektroenergetycznych

14.00-14.30 Regulacje przejściowe – warunki dalszego korzystania z rozliczenia net-meteringowego dla prosumentów przyłączających mikroinstalacje po 31 marca 2022 r.

14.30-15.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący: Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Szczegółowe informacje>> 

Formularz zgłoszeniowy>>

Szkolenie kierujemy w szczególności do działów: rozliczeń, fakturowania, finansowych, księgowych, sprzedaży itp.

REKLAMA

2. Szkolenie i warsztaty on-line

Podatki w sprzedaży energii

Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej oraz nowe zasady rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022 r.

Termin: 16 maja 2022r. (poniedziałek)

Program:
8.30-9.00 Logowanie uczestników
9.00-11.00 Podatek VAT w energetyce

 • wystawianie faktur, daty wystawiania, okresy rozliczeniowe
 • wystawianie faktur na rzecz zakładów energetycznych
 • wystawianie faktur dla prosumentów
 • wystawianie faktur dla odbiorców końcowych
 • różne pozycje towarów na fakturach, a stawki VAT
 • faktury korygujące, okresy rozliczeniowe
 • samofakturowanie w podatku VAT
 • obowiązki dokumentacyjne
 • zmienione stawki VAT w energetyce
 • certyfikaty zielone, białe, niebieskie
 • różne mechanizmy fakturowania
 • data transakcji, data sprzedaży, data wystawienia faktury – jakie to ma znaczenie?

11.00-11.15 Przerwa

11.15-12.15 Podatek dochodowy w sprzedaży energii

 • data dostawy energii, a okresy rozliczeniowe
 • korekty sprzedaży, a podatek dochodowy
 • kompensaty, wyrównania w energii
 • koszty sprzedaży energii, moment rozliczenia w czasie, różne okresy rozliczeniowe

12.15-13.30 Akcyza w energetyce

 • obowiązek podatkowy w akcyzie
 • zwolnienia w podatku akcyzowym
 • obowiązki dokumentacyjne, ewidencja

akcyza a prosument

13.30-14.15 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadząca: Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy, wpisany na listę pod numerem 13829, a także od wielu lat kierownik działu finansowego. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec.

Szczegółowe informacje>> 

Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

artykuł sponsorowany