PolSEFF: EBOiR pożyczył polskim firmom 180 mln € na energooszczędne inwestycje

PolSEFF: EBOiR pożyczył polskim firmom 180 mln € na energooszczędne inwestycje
foto: Images of Money, flickr cc-by-2.0

{więcej}Po 40 miesiącach funkcjonowania Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju kończy pierwszą edycję Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii PolSEFF. Od stycznia 2011 r. zrealizowano prawie 2000 projektów o łącznej wartości ponad 180 mln Euro. Program PolSEFF udowodnił, że inwestycje w energooszczędność w polskim sektorze MŚP się opłacają. Zrealizowane projekty przyniosły w sumie 329 GWh oszczędności energii i zredukowały emisję CO2 o ponad 97 tys. ton.

Rezultaty, które wypracowaliśmy w ramach programu PolSEFF, znacznie przewyższyły cele postawione nam w momencie startu projektu. Polscy przedsiębiorcy coraz śmielej modernizują swoje firmy inwestując przy tym coraz chętniej w nowoczesne rozwiązania ograniczające zużycie energii. Tym bardziej, że oprócz korzyści w postaci oszczędności energii i kosztów, umożliwiają one w końcowym rezultacie zwiększenie rynkowej konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw – komentuje Małgorzata Kotańska, kierownik programu PolSEFF.

Efekty programu PolSEFF

REKLAMA

Od stycznia 2011 r. do końca kwietnia br. z programu PolSEFF skorzystało 1950 firm z sektora MŚP, którym EBOiR w sumie udzielił finansowania na kwotę 182 mln Euro. Dodatkowo, Bank każdej firmie po zakończeniu inwestycji wypłacił premię inwestycyjną w wysokości 10 lub 15% wartości udzielonego kredytu lub leasingu, w sumie było to blisko 18 mln Euro.

Zaoszczędzona energia odzwierciedla średnie roczne zapotrzebowanie na energię około 44 tys. gospodarstw domowych w Polsce lub 350 tys. lodówek w klasie energetycznej A pracujących przez cały rok. Osiągniętą redukcję emisji CO2 można natomiast porównać do emisji gazu wydzielanego przez 50 tys. samochodów rocznie przy ich średnim przebiegu 15 tys. km.


Źródło: PolSEFF

Najciekawsze projekty inwestycyjne

Największa inwestycja sfinansowana w ramach programu opiewała na kwotę 1 mln Euro i dotyczyła wymiany starej maszyny drukarskiej na nową. Efekty projektu to roczne oszczędności energii na poziomie 88%, a emisja CO2 została zredukowana o 157 ton rocznie. Czas zwrotu z inwestycji to zaledwie jeden rok.

Do licznej grupy projektów charakteryzujących się najwyższymi oszczędnościami energii należały inwestycje w termomodernizacje budynków. Wiele zrealizowanych tego typu projektów pozwoliło przedsiębiorcom obniżyć zużycie energii o co najmniej 50%. Najlepsze projekty termomodernizacyjne przyniosły ponad 80% oszczędności energii.

REKLAMA

O programie PolSEFF

PolSEFF powstał z inicjatywy EBOiR i jest skierowany do małych i średnich firm. Celem programu jest rozwój zrównoważonej energii poprzez wzrost zastosowania energooszczędnych technologii oraz źródeł odnawialnej energii w sektorze MŚP. Jest to o tyle istotne, że w ramach przedstawionych przez Unię Europejską planów, zużycie energii pierwotnej w Europie powinno zostać zredukowane o 20% do 2020 r. Na inwestycje EBOiR przeznaczył w formie linii kredytowych dla wyselekcjonowanych instytucji finansowych 180 mln Euro.

Instytucjami finansowymi, które przystąpiły do programu i udzielały finansowania są: Bank BGŻ, BNP Paribas Bank Polska, BZ WBK Leasing, Bank Millennium oraz Millennium Leasing oraz Societe Generale Equipment Leasing Polska.

Poza Polską, EBOiR prowadzi podobne programy m.in. w Bułgarii, Słowacji, Rosji, Mołdawii, Turcji, na Ukrainie oraz Bałkanach.

Benefity dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w swoich firmach sfinansowali w ramach programu PolSEFF, mogli liczyć na:
– przystępne kosztowo finansowanie inwestycji w najlepsze rozwiązania prowadzące do oszczędności energii, w formie kredytu lub leasingu;
– zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie o minimum 20%, prowadzące w rezultacie do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki redukcji kosztów;
– premię inwestycyjną w wysokości 10 lub 15% wartości kredytu lub leasingu, wypłacanej po zakończeniu inwestycji;
– bezpłatne doradztwo ze strony zespołu inżynierów i analityków finansowych PolSEFF w zakresie: technicznej oceny projektów, przeprowadzenia audytu energetycznego w firmie wraz z przedstawieniem optymalnych dla przedsiębiorstwa rozwiązań w zakresie wykorzystania energii, analizy finansowej inwestycji, w tym oszacowania okresu zwrotu z inwestycji.

Premia inwestycyjna oraz bezpłatne doradztwo w ramach programu były możliwe dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej.

Wyróżniki polskiego programu na tle innych programów EBOiR: leasing i LEME

PolSEFF różni się od programów finansowania zrównoważonej energii realizowanych przez EBOiR w innych krajach w kilku istotnych elementach. W ramach PolSEFF po raz pierwszy umożliwiono przedsiębiorcom sfinansowanie inwestycji w formule leasingu. Po drugie, w odróżnieniu od programów w innych krajach, w Polsce stworzono i z sukcesem wypromowano interaktywną Listę Zakwalifikowanych Urządzeń i Materiałów (LEME) umożliwiającą wykorzystanie w pełni korzyści oferowanych przez finansowanie w leasingu. Lista zawiera zweryfikowane przez inżynierów PolSEFF materiały i urządzenia, które albo przyczyniają się do co najmniej 20% oszczędności energii, albo służą do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty były zgłaszane do Listy (LEME) przez ich producentów i dostawców. Swobodny dostęp do listy LEME za pośrednictwem strony internetowej programu www.polseff.org mieli zarówno przedsiębiorcy jak i producenci, a także pracownicy uczestniczących w programie instytucji finansowych. W tym momencie na liście LEME znajduje się ponad 7600 urządzeń i materiałów zgłoszonych przez 937 producentów i dostawców.

Jedną z podstawowych korzyści LEME było znaczące skrócenie czasu zakwalifikowania danej inwestycji do programu. Na przykład czas od momentu złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o sfinansowanie w ramach leasingu urządzenia z listy do decyzji o jego przyznaniu mógł być krótszy niż tydzień.

Sylwia Maj, Biuro Prasowe PolSEFF