R. Mott: wytyczne KE nie rozwiąża problemu polskiego systemu wsparcia dla OZE*

R. Mott: wytyczne KE nie rozwiąża problemu polskiego systemu wsparcia dla OZE*
Lollie Pop, flickr cc-by-2.0

{więcej}Jakie konsekwencje na prowadzone przeciwko Polsce postępowanie w sprawie zgodności systemu zielonych certyfikatów z zasadami pomocy publicznej może mieć przyjęcie przez Komisję Europejską nowych wytycznych w zakresie dopuszczalnych zasad wsparcia dla OZE – pisze ekspert rynku biogazowego Randy Mott.

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy publicznej w zakresie systemów wsparcia dla energii odnawialnej przyjęte 9 kwietnia 2014 r. przez Komisję Europejską są dla branży odnawialnych źródeł energii dość kontrowersyjne. Wielu ekspertów jest przekonanych, że przejście na „konkurencyjne mechanizmy” wsparcia OZE będzie oznaczać, że cele na 2020 r. staną się niemożliwe do osiągnięcia.

Pamiętajmy, że cele te zostały określone przez Parlament Europejski, a wymienione wytyczne są po prostu wyrazem polityki prowadzonej przez jedną Dyrekcję Komisji Europejskiej. Jest możliwe, że lobbing w Brukseli będzie domagał się zmian najbardziej kontrowersyjnych zasad wytycznych, w tym nierealistycznie niskiego pułapu wyłączeń małych projektów z aukcji.

REKLAMA

Jednak pierwsze dziewięć lat działania w Polsce – niezgłoszonego do notyfikacji systemu zielonych certyfikatów – będzie oceniane na podstawie przepisów obowiązujących w tamtym czasie, a nie w otoczeniu prawnym funkcjonującym już po wprowadzeniu nowych wytycznych. To jest nadal poważny problem dla polskiego rządu.

REKLAMA

Kilka punktów nowych wytycznych jest jednak również niezgodnych z polskim projektem ustawy o OZE. Jest prawie pewne, że zmiany będą konieczne, zanim projekt ten zostanie zatwierdzony przez KE. Nierozstrzygnięta próba użycia nowego, ciągle proponowanego, wyłączenia grupowych dotacji w celu uniknięcia kontroli Komisji nie uda się z kilku powodów.

Proponowane wyłączenia stosuje się tylko do wsparcia systemu, który spełnia wszystkie wytyczne. Jest prawie pewne, że Komisja nie pozwoli Polsce do korzystania z wyłączeń, aby wdrożyć system niezgodny z wytycznymi Komisji. Co więcej, jest całkowicie jasne, że nowe skargi do Komisji mogą zostać złożone, jeśli nowy system wsparcia narusza jakiekolwiek jeszcze ważne wytyczne lub inne zasady.

Dalsza część tekstu (w wersji angielskiej).

Randy Mott

*tytuł redakcji Gramwzielone.pl