Sunny Horizon: NFOŚiGW podpisuje pierwsze umowy z samorządami

Sunny Horizon: NFOŚiGW podpisuje pierwsze umowy z samorządami
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Na konferencji prasowej dzisiaj o godz. 12 tej, w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie omawiane będzie dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin oraz ich związków.

Poruszone będą kwestie:
– Jakie inwestycje planują przyszli beneficjenci?
– Jakie cele stawiają sobie w rozwoju społeczności lokalnych?
– Na jakie wsparcie finansowe liczą?

Konferencji towarzyszyć będzie uroczystość zawarcia umów z pierwszymi pięcioma samorządami m.in. z Łodzi, Bydgoszczy, Ełku czy Puław.

REKLAMA
REKLAMA

Osiemset polskich gmin przygotowuje własne plany inwestycyjne poprawiające efektywność energetyczną, wykorzystanie zasobów własnych oraz redukującę emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza, szczególnie na obszarach, gdzie przekraczane są dopuszczalne stężenia.

Jest o co zabiegać, ponieważ Unia Europejska na gospodarkę niskoemisyjną w Polsce przeznaczyła znacząca kwotę. Tylko w ramach POIiŚ to 1, 5 miliarda euro. Patrząc z tej perspektywy, plany nabierają szczególnego znaczenia i nie dziwi ich powszechność. Zapobiegliwe samorządy przygotowują się bowiem do absorpcji środków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Wychodząc naprzeciw zainteresowanym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin oraz ich związków. Konkurs cieszył się taką popularnością, że Fundusz wydłużył nabór wniosków o miesiąc. Trwają ostatnie weryfikacje, jednak już można mówić o niesamowitej aktywności samorządów, których ostatecznie będzie ponad 1000.

Sunny Horizon, prosument.polska@o2.pl