Tak zarabia największy producent energii odnawialnej w Polsce

Tak zarabia największy producent energii odnawialnej w Polsce
PGE Energia Odnawialna

Chociaż udział zielonej energii w miksie wytwórczym Polskiej Grupy Energetycznej nadal pozostaje skromny w zestawieniu z wytwarzaniem energii z węgla, to PGE jest największym producentem energii odnawialnej w Polsce pod względem posiadanych mocy. Na czym i ile zarabia segment OZE w największej państwowej grupie energetycznej?

Gromadząca aktywa OZE w ramach PGE spółka PGE Energia Odnawialna posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych o jednostkowej mocy po około 1 MW. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,5 MW.

Największy udział w aktywach OZE w PGE mają elektrownie wiatrowe uruchomione do połowy 2016 roku, co nadal umożliwia w ich przypadku korzystanie z zielonych certyfikatów. Oznacza to, że PGE oprócz sprzedaży energii zarabia również na sprzedaży certyfikatów. Nadal mniejsza część elektrowni wiatrowych PGE jest objęta rozliczeniami w ramach wprowadzonego w miejsce zielonych certyfikatów systemu aukcyjnego.

REKLAMA

Wyniki za pierwsze półrocze

Przychody segmentu Energetyka Odnawialna w PGE za pierwszą połowę tego roku wyniosły 1,431 mld zł. Były mniejsze od przychodów segmentu Obrót (22 mld z), Energetyka Konwencjonalna (15,5 mld z), Ciepłownictwo (3,8 mld zł) i Dystrybucja (3,4 mld zł). Mniejsze przychody miał tylko segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego (160 mln zł).

Mniejsze dysproporcje widać na wyniku EBITDA, który w przypadku segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 841 mln zł i był mniejszy – ale nie już tak bardzo – od EBITDA segmentów Energetyka Konwencjonalna (2,53 mld zł), Obrót (1,17 mld zł), Dystrybucja (1,47 mld zł). Natomiast okazał się wyższy od EBITDA segmentów Ciepłownictwo (59 mln zł) i Gospodarka Obiegu Zamkniętego (30 mln zł).

W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku segment Energetyka Odnawialna poprawił zarówno przychody (w górę o 790 mln zł), jak i wynik EBITDA (w górę o 459 mln zł).

Najwięcej ze sprzedaży energii

Które aspekty działalności segmentu Energetyka Odnawialna pozwoliły tak bardzo zwiększyć przychody w ujęciu r/r?

Największy udział w przychodach segmentu OZE w pierwszej połowie tego roku miała sprzedaż energii – przychody z tego tytułu wyniosły 1,21 mld zł i były kilkakrotnie wyższe od przychodów ze sprzedaży energii wypracowanych w pierwszej połowie zeszłego roku (390 mln zł).

REKLAMA

Mimo wzrostu r/r sprzedaż energii odnawialnej przez PGE generuje wciąż znacznie mniejsze przychody od segmentu Energetyka Konwencjonalna, który wypracował w pierwszej połowie tego roku sprzedaż rzędu 14,169 mld zł, a w pierwszej połowie zeszłego roku było to 8,324 mln zł.

Drugim najważniejszym źródłem przychodów tego segmentu w pierwszej połowie tego roku okazał się rynek mocy. Jest to zasługa uczestniczących w tym mechanizmie elektrowni szczytowo-pompowych, których PGE ma najwięcej w kraju. Są to cztery jednostki o łącznej mocy 1,543 GW.

Dzięki elektrowniom szczytowo-pompowym półroczne przychody segmentu OZE z rynku mocy wyniosły 137 mln zł. Dla porównania przychody z rynku mocy segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosły 1,045 mld zł.

W analogicznym okresie zeszłego roku segment OZE w PGE zarobił na rynku mocy nawet więcej (145 mln zł). W tamtym okresie segment Energetyka Konwencjonalna miał 1,046 mld zł przychodów

Zyskowne zielone certyfikaty

Trzecim najważniejszym obszarem, w którym segment Energetyka Odnawialna wypracował przychody w pierwszej połowie 2022 roku, był rynek praw majątkowych. Na sprzedaży zielonych certyfikatów PGE zarobiła 95 mln zł, czyli o 13 mln zł więcej niż przed rokiem.

Segment OZE w PGE generuje też przychody ze świadczenia usług regulacyjnych – i tutaj znowu jest to możliwe dzięki posiadaniu elektrowni szczytowo-pompowych. Przychody z tego tytułu za pierwszą połowę tego roku były jednak mniejsze niż przed rokiem – wyniosły 7 mln zł wobec 18 mln zł.

Ponadto segment Energetyka Odnawialna wypracował 14 mln zł przychodów ze sprzedaży usług wobec 6 mln zł zarobionych z tego tytułu przed rokiem.

Polska Grupa Energetyczna miała ponadto 3 mln zł przychodów z leasingu – tyle samo, ile w pierwszej połowie zeszłego roku.  

Natomiast niekorzystnie na wynik segmentu OZE w PGE za pierwszą połowę 2022 roku wpłynęła pozycja określana jako „Pozostała sprzedaż towarów i materiałów”. Ten obszar zmniejszył ogólne przychody spółki o 35 mln zł – o 29 mln zł więcej niż przed rokiem.  

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.