99 mln euro na badania w dziedzinie energii w programie Horyzont Europa

99 mln euro na badania w dziedzinie energii w programie Horyzont Europa
Horyzont Europa

Do 27 października można składać projekty w obszarze energii w ramach kluczowego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont Europa. Na przedsięwzięcia badawczo-innowacyjne w tej dziedzinie Komisja Europejska przeznaczyła 99 mln euro.

Program Horyzont Europa, który zastąpił dotychczasowy Horyzont 2020, przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi, pomaga w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz stymuluje konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE.

W ramach programu działania badawcze w zakresie energii, poprawy klimatu i mobilności są pogrupowane w obszarze klastra 5. Nadrzędną siłą napędową tego klastra jest przyspieszenie przemian ekologicznych i cyfrowych oraz związanej z nimi transformacji europejskiej  gospodarki i przemysłu w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r.

REKLAMA

Został jeszcze miesiąc

Twórcy Horyzontu Europa, opracowując założenia programu, kierowali się przekonaniem, że aby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy przeprowadzić dekarbonizację co najmniej sześć razy szybciej, niż działo się to do tej pory, a także intensywnie zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii i czystych nośników energii oraz poprawić efektywność energetyczną.

Temu właśnie służyć mają projekty składane w ramach trwającego właśnie naboru wspierającego zmiany w obszarze energii.

Od biopaliw do modelowania 

Dokumenty można składać do 27 października 2022 roku. Projekty mogą dotyczyć produkcji zaawansowanych biopaliw i niebiologicznych paliw odnawialnych, cyfrowych rozwiązań do definiowania synergii w międzynarodowych łańcuchach wartości energii odnawialnej, a także modelowania systemu energetycznego.

REKLAMA

Komisja Europejska chce wesprzeć też projekty dotyczące technologicznych interfejsów między technologiami pozyskiwania energii ze słońca a innymi technologiami OZE. Na unijne środki mają szansę również przedsięwzięcia, które pozwolą na włączenie zielonej energii do rolnictwa i leśnictwa, a także projekty pozwalające na innowacyjną produkcję nośników energii odnawialnej do ogrzewania.

Polacy w Horyzoncie Europa

Wymagania dotyczące złożenia propozycji projektowych są szczegółowo opisane w dokumentach publikowanych na stronach poszczególnych konkursów. Projekty są  realizowane w konsorcjach, które powinny się składać z co najmniej trzech niezależnych podmiotów, mających siedzibę w minimum trzech państwach członkowskich lub stowarzyszonych. Przynajmniej jeden z partnerów musi mieć siedzibę w państwie członkowskim.

Złożone wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów pochodzących z bazy ewaluatorów zewnętrznych Komisji Europejskiej. Projekty są oceniane najpóźniej pięć miesięcy po terminie składania wniosków, a umowy o dotację zostają podpisane w ciągu ośmiu miesięcy od terminu składania wniosków.

Przypomnimy, że polscy uczestnicy projektów uczestniczący w programie Horyzont 2020 pozyskali do tej pory łącznie 110,79 mln euro, co daje nam 14. pozycję wśród państw członkowskich Unii Europejskiej (dane z czerwca 2022 roku)

Katarzyna Bielińska

katarzyna.bielinska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.