Sejm zniósł obligo na handel energią na giełdzie

Sejm zniósł obligo na handel energią na giełdzie
Kancelaria Sejmu RP

Gdy kilka lat temu Sejm uchwalił zmiany w Prawie energetycznym wprowadzające obowiązek sprzedaży energii na rynku hurtowym wyłącznie za pośrednictwem giełdy, nowy przepis miał prowadzić do niższych cen energii. Teraz posłowie znieśli obligo giełdowe, co w opinii autorów najnowszych regulacji ma doprowadzić do… obniżenia cen energii.

Dzięki uchwaleniu nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o OZE wytwórcy energii zostaną zwolnieni z obowiązku jej sprzedaży wyłącznie za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii i będą mogli zdecydować się na zawieranie kontraktów dwustronnych poza giełdą. Wprowadzony kilka lat temu obowiązek w praktyce dotyczył producentów energii z węgla i gazu.

Za przyjęciem przepisów znoszących obowiązek handlu energią na giełdzie głosowało 264 posłów, przeciwko było 34, a aż 134 wstrzymało się od głosu.  

REKLAMA

Sejm uchwalił nowe przepisy zaledwie dwa dni po przyjęciu ich przez Radę Ministrów.

Regulacje przygotowane przez rząd były przez niego tłumaczone tym, że „dziś obligo wprowadza duże problemy płynności na rynku”, a zdaniem autorów nowych przepisów w perspektywie przeobrażeń na rynku energii elektrycznej dalsze stosowanie obliga giełdowego „stanowiłoby istotny czynnik ograniczający efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw energetycznych”.

Autorzy nowelizacji podkreślają, że podmioty działające na rynku energetycznym będą mogły nadal handlować energią na rynku giełdowym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii.

REKLAMA

Wyższe kary za manipulacje rynkowe

Oprócz zniesienia obliga przyjęte wczoraj przez Sejm przepisy zakładają zaostrzenie kar za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne praktyk niedozwolonych polegających m.in. na manipulacji rynkowej.

Po przyjęciu najnowszej nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o OZE trafi ona teraz do prac w Senacie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.