Polscy i czescy operatorzy połączą siły w inteligentnej sieci

Polscy i czescy operatorzy połączą siły w inteligentnej sieci
fot. Thomas Despeyroux/Unsplash

Trzej polscy operatorzy systemu dystrybucyjnego wraz z PSE i operatorem czeskim chcą realizować wspólny projekt o nazwie EGI Grid. Będzie to przedsięwzięcie z kategorii sieci inteligentnych (Smart Grid), dla którego partnerzy chcą uzyskać status PCI (Projects of Common Interest). To umożliwi wystąpienie o współfinansowanie ze środków unijnych.

Stoen Operator podpisał porozumienie o współpracy z przedstawicielami firm: ČEZ Distribuce, Enea Operator, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Spółki chcą wspólnie realizować transgraniczny projekt PCI, do którego na późniejszym etapie dołączyć może też firma E.ON Energidistribution AB.

Celem jednego z największych projektów Smart Grid – nazwanego Europe’s Green and Intelligent Grid (EGI Grid) – jest zwiększenie bezpieczeństwa sieci energetycznych poprzez stworzenie inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej.

REKLAMA

Pionierski projekt polskich OSD

EGI Grid ma według założeń znacznie zwiększyć efektywność funkcjonowania sieci elektroenergetycznej i pozwolić na lepszą integrację zachowań i działań wszystkich jej użytkowników: konsumentów, prosumentów i agregatorów. Ma także stworzyć warunki do zwiększenia udziału i wykorzystania energii elektrycznej z rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Projekt EGI Grid i działania związane z uzyskaniem unijnego statusu PCI w obszarze Smart Grid to pierwsze tego typu przedsięwzięcie operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w Polsce. Zaangażowało się w niego trzech z pięciu polskich OSD, obejmujących ponad połowę Polski, a także operator systemu przesyłowego (PSE).

Inteligentna sieć elektroenergetyczna

REKLAMA

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej ma być osiągnięte w ramach EGI Grid poprzez lepszą cyfrową integrację, poprawę wskaźników jakościowych energii energetycznej i zwiększenie niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego. Zapewniony ma być też pełniejszy monitoring pracy stacji WN i SN oraz lepsza elastyczność w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego.

Uczestnicy projektu planują też utworzenie platformy do wymiany danych oraz rozwoju usług elastyczności sieci dystrybucyjnej. Umożliwi ona agregatorom i społeczności naukowej stymulowanie rozwoju nowych produktów na rynku energii. Platforma ma być połączona z podobnymi rozwiązaniami w Czechach i Szwecji. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

Specyfika PCI

Projekty wspólnego zainteresowania (PCI) obejmują transgraniczną infrastrukturę, która łączy systemy energetyczne państw członkowskich. Warunkiem wpisania danego projektu na listę PCI jest wykazanie, że jego realizacja przyniesie znaczące korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim UE oraz przyczyni się do integracji wewnętrznego rynku energii UE i poprawy jego konkurencyjności, a także zwiększy bezpieczeństwo dostaw.

Projekty PCI mogą korzystać z zagwarantowanych prawnie udogodnień, m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Dodatkowo mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility).

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.