Ustawa zamrażająca ceny energii – szkolenie

Ustawa zamrażająca ceny energii – szkolenie
PIRO/Pixabay

Zapraszamy na szkolenie „Ceny i stawki energii elektrycznej oraz zasady rozliczania rekompensat w 2023 r. w świetle ustawy zamrażającej ceny energii”, które odbędzie się w Warszawie (28 października 2022 r.), w Katowicach (7 listopada 2022 r.) oraz w wersji on-line (25 października 2022 r.).

Szkolenie:

„Ceny i stawki energii elektrycznej oraz zasady rozliczania rekompensat w 2023 r. w świetle ustawy zamrażającej ceny energii”. 
Nowe regulacje na rynku energii elektrycznej

REKLAMA

25 października 2022 r. – on-line
28 października 2022 r. – Warszawa
7 listopada 2022 r. – Katowice

Ustawa zamrażająca ceny energii uchwalona

Program:

8.30-9.00 Logowanie uczestników
Omówienie uchwalonej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej

9.00-9.30 Nowa pojęcia, w tym: odbiorca uprawniony

9.30-10.15 Ceny energii elektrycznej w 2023 r.:
– nowe zasady ustalania wysokości cen i stawek oraz rozliczeń z odbiorcami oraz obowiązujące regulacje  

10.15-11.00 Rekompensaty

– zasady przyznawania i wypłacania,
– obowiązki podmiotów uprawnionych,
– wymogi i terminy wniosków o wypłatę rekompensat,
– wymogi i terminy rozliczenia rekompensat,
– upusty, zasady rozliczania.

11.00-11.15 Przerwa

11.15-11.45 Dodatek energetyczny – regulacje instytucji


11.45-12.30 Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie zmniejszania zużycia energii elektrycznej


12.30-13.15 Kary pieniężne – zasady odpowiedzialności i przesłanki wymierzania


13.15-13.30 Przerwa


13.30-14.15 Nadanie podmiotom obrotu energią elektryczną statusu sprzedawców energii elektrycznej – zmiany regulacyjne
– rola i obowiązki sprzedawców z urzędu na rynku energii elektrycznej,
– rodzaje odbiorców.

REKLAMA

14.15-14.45 Likwidacja obliga giełdowego

14.45-15.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia.

Prowadzący:

Radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Więcej szczegółów (25 października 2022 r.), on-line>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Więcej szczegółów (28 października 2022 r., Warszawa)>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Więcej szczegółów (7 listopada 2022 r., Katowice)>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja:
EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany