Rząd przyjął rozporządzenie nt. maksymalnych cen energii

Rząd przyjął rozporządzenie nt. maksymalnych cen energii
KPRM. Fot. flickr cc

Rada Ministrów (RM) przyjęła wczoraj rozporządzenie określające sposób wyznaczania maksymalnych przychodów ze sprzedaży energii, który będzie stosowany m.in. w przypadku niektórych wytwórców energii odnawialnej. Mimo przyjęcia rozporządzenia przez RM jego treść do wczoraj nie została upubliczniona.

Rozporządzenie określające sposób wyliczania limitów cen energii elektrycznej zostało przygotowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Niższe ceny na rynku hurtowym?

REKLAMA

Efektem wdrożenia mechanizmu zapisanego w rozporządzeniu ma być zminimalizowanie negatywnych skutków wysokich cen energii elektrycznej poprzez redystrybucję uzyskanych środków do odbiorców końcowych. Rada Ministrów zapewnia, że pośrednio mechanizm ustalania maksymalnych cen wpłynie na obniżenie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Rozporządzenie określa sposób obliczenia limitów cen energii elektrycznej, aby – jak zapewnia rząd – przyjęte poziomy maksymalnych przychodów ze sprzedaży energii pokrywały uzasadnione koszty uczestników rynku, a także zachowały zachęty inwestycyjne.

Nowe przepisy będą dotyczyć podmiotów, które muszą przekazywać odpis na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Chodzi o wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne, które wykonują działalność gospodarczą dotyczącą obrotu energią elektryczną.

REKLAMA


– Obecnie wysokie ceny energii elektrycznej generują znaczące i niewspółmierne zyski finansowe dla niektórych wytwórców i przedsiębiorstw obrotu. Stanowią one także duże obciążenie dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu, a w dłuższej perspektywie mogą spowodować znaczące szkody społeczne i gospodarcze – komentuje Anna Moskwa, szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowało projekt rozporządzenia przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów.

Limity cen zależne od technologii wytwarzania energii

Dla wytwórców energii elektrycznej wprowadzone zostały zasady i wzory określające limit ceny w zależności od technologii wytwarzania energii elektrycznej. Chodzi o energię z wiatru, energię z promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, węgiel brunatny, węgiel kamienny, paliwa ciekłe oraz paliwa gazowe. Z mechanizmu ograniczającego przychody ze sprzedaży energii mają być zwolnieni m.in. wytwórcy energii odnawialnej w mniejszych instalacjach o mocy do 1 MW, a także właściciele instalacji OZE korzystający z systemów wsparcia.

W przypadku przedsiębiorców energetycznych, którzy prowadzą obrót energią elektryczną, sposób określenia limitu ceny zostanie przedstawiony oddzielnie dla energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, a oddzielnie dla obrotu energią elektryczną, z wyłączeniem sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Na razie nie znamy szczegółów rozwiązań zapisanych w rozporządzeniu. Do wczoraj (8 listopada) jego treść nie została upubliczniona.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.