Ustawa o maksymalnych cenach, rozporządzenie nt. limitu ceny – szkolenia

Ustawa o maksymalnych cenach, rozporządzenie nt. limitu ceny – szkolenia
Pexels/Pixabay

Zapraszamy na szkolenia dotyczące najbardziej gorących obecnie tematów na rynku energii związanych m.in. z nową ustawą o maksymalnych cenach energii, rozporządzeniem w sprawie sposobu obliczania limitu ceny, rekompensatach oraz odpisu na fundusz. Szkolenia prowadzi wiodący ekspert na rynku, radca prawny, wieloletni pracownik URE.

Tematyka szkoleń:
Maksymalne ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2023 roku dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz  innych podmiotów użyteczności publicznej.  Nowy system rekompensat. Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.

22 listopada 2022 r. – on-line
28 listopada 2022 r. – stacjonarnie Katowice
30 listopada 2022 r. – stacjonarnie Warszawa

REKLAMA

Program:

8.30-9.00 Logowanie uczestników
9.00-9.20 Stosowane ceny sprzedaży energii w 2023 r. z obiorcami uprawnionymi

9.20-10.00 Katalog odbiorców uprawnionych
10.00-10.30 Rekompensaty. Rodzaje rozliczeń
10.30-11.00 Cena maksymalna, cena odniesienia, cena referencyjna, cena umowna. Zasady stosowania oraz ich ustalania
11.00-11.15 Przerwa
11.15-11.30 Obowiązki sprzedawców i odbiorców uprawnionych oraz wymogi składanych oświadczeń
11.30-11.45 Zaliczki. Elementy wniosku o ich wypłatę
11.45-12.15 Zasady rozliczania rekompensat
12.15-12.30 Przerwa
12.30-13.30 Odpis na Fundusz. Specyfika nowej regulacji
– Rodzaje wytwórców polegających obowiązkowi. Wyłączenia. Zasady ustalania odpisu;
– Sprawozdawczość i weryfikacja wykonania obowiązku. Zasady rozliczenia.
13.30-14.00 Kary pieniężne. Zasady odpowiedzialności
14.00-14.15 Szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej
14.15-15.15 Rozporządzenia:
– w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego;
– w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.
15.15-15.40 Likwidacja obliga giełdowego
15.40-16.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia.

REKLAMA

Prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Więcej szczegółów – 22 listopada 2022 r. (on-line)>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Więcej szczegółów – 28 listopada 2022 r. (stacjonarnie Katowice)>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Więcej szczegółów – 30 listopada 2022 r. (stacjonarnie Warszawa)>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja:
EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570|
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany