Ustawa o maksymalnych cenach, w tym z nowelą z 1.12.2022r. – szkolenie

Ustawa o maksymalnych cenach, w tym z nowelą z 1.12.2022r. – szkolenie
Joe/Pixabay

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line „Ustawa o środkach nadzwyczajnych wraz z ostatnimi nowelizacjami, w tym z nowelą z dnia 1.12.2022 r. (ustawa o maksymalnych cenach)„. Wydarzenie odbędzie się 20 grudnia 2022 r.

Szkolenie on-line

Ustawa o środkach nadzwyczajnych wraz z ostatnimi nowelizacjami w tym z nowelą z dnia 1.12.2022 r. (ustawa o maksymalnych cenach)
20 grudnia 2022 r.

REKLAMA

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca.

Program:

8.30-9.00 Logowanie uczestników

Szkolenie od godz. 9.00-16.00, przerwy 11.00-11.20 i 13.15-14.00

REKLAMA

1. Podstawy prawne:
A. Ustawy:
– Rozporządzenie UE 2022/1854 w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii,
– Ustawa z 20 października o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku,
– Prawo energetyczne.
B. Rozporządzenia:
– Systemowe,
– Taryfowe,
– Inne – projektowane w ślad za ustawą (o ile ukażą się do dnia wykładu).
2. Zakres dopuszczalnej interwencji zgodnie z prawem UE – sygnalizacja
A. Kierunki działania UE – ograniczenie nadmiernych zysków,
B. Pułap dochodów rynkowych i dystrybucja nadwyżek,
C. Kierunki możliwych wyłączeń limitu,
D. Środki w zakresie sprzedaży detalicznej
3. Ustawa o cenach II – zagadnienia ogólne:
E. Przesłanki wprowadzenia zmian – cel ustawy,
F. Zakres stosowania ustawy,
G. Cena maksymalna – rodzaje,
H. Odbiorcy uprawnieni – zakres ochrony,
I. Cena rynkowa a limit ceny,
J. „Opodatkowanie” nadmiernych zysków.
4. Ustawa o cenach II – przedsiębiorstwa obrotu:
A. Zakres ochrony dla grupy G,
B. Zakres ochrony dla tzw. pozostałych odbiorców uprawnionych,
C. Ochrona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów lub podmiotów świadczących na ich rzecz usługi oraz innych wskazanych w ustawie odbiorców,
D. Sprzedawca rezerwowy a cena maksymalna.
5. Przedsiębiorstwo energetyczne a odbiorca:
A. Rodzaje odbiorców uprawnionych,
B. Wyłączenia wsparcia,
C. Obowiązki odbiorców celu uzyskania wsparcia – oświadczenia,
D. Projekt rozporządzenia o oświadczeniach z 8.11.2022.
6. Upust od ceny – zasady i przesłanki
7. Zasady i tryb przyznawania rekompensat  
A. Komu przysługuje rekompensata – podmioty uprawnione,
B. Rodzaje rekompensat: za ingerencję w umowy po 23.02.2022, standardowe oraz specjalne dla kontraktów zawartych i realizowanych,
C. Poziom rekompensaty i sposób obliczenia dla każdego z podmiotów uprawnionych,
D. Cena referencyjna – podstawowa forma rozliczenia rekompensaty,
E. Cena referencyjna dla kontraktów zawartych i wykonanych,
F. Umowa właściwa – zakres i wykorzystanie w ustawie.
8. Zasady i tryb wypłacania rekompensat:
A. Zaliczki na rekompensaty,
B. Rekompensata właściwa – za okres po 23.02.2022; standardowa i do kontraktów wykonanych,
C. Rekompensat za upust,
D. Ostateczne rozliczenie rekompensat,
E. Weryfikacja wniosków i wypłata rekompensaty – zadania zarządcy rozliczeń,
F. Zasady i warunki wstrzymania wypłaty rekompensaty.
9. Odpis na fundusz:
A. Zakres podmiotowy obowiązku – wytwórcy i przedsiębiorstwa obrotu,
B. Wyłączenia z obowiązku,
C. Sposób obliczenia i wyliczenia odpisu,
D. Zasady przekazywania odpisu na Fundusz,
E. Zadania i uprawnienia zarządcy rozliczeń,
10. Zakres kompetencji Prezesa URE:
A. Kontrola i weryfikacja powykonawcza sprawozdań z odpisów,
B. Decyzje o zawyżeniu lub zaniżeniu odpisu,
C. Kary pieniężne – za naruszenie ustawy o cenach II , w tym podstawy i zasady nakładania kar,
D. Zakres ochrony sądowej.
11. Zmiany w przepisach środowiskowych a wytwórcy – sygnalizacja
12. Przepisy przejściowe i dostosowawcze
13. Ustawa o zniesieniu obliga giełdowego.

16.00-16.15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018) oraz autorem podręczników „Podstawy prawa” (2017) i „Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów” (2005).

Więcej szczegółów>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany