Nowelizacja ustawy o OZE (UC99) – nowe szanse i wyzwania

Nowelizacja ustawy o OZE (UC99) – nowe szanse i wyzwania
Powermeetings.eu

Ruszyły dalsze prace nad dużą nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC99), która przede wszystkim implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. Dyrektywa RED II), a nadto zawiera szereg dodatkowych rozwiązań stanowiących odpowiedź na potrzeby uczestników rynku, sygnalizowane w obszarze szeroko pojętego wsparcia kontynuacyjnego.

W projekcie proponuje się wprowadzenie nowych regulacji m.in. w zakresie:
– biometanu,
– klastrów energii,
– warunków oraz zasad modernizacji instalacji OZE,
– hybrydowych instalacji OZE,
– wsparcia operacyjnego dla instalacji OZE, którym upłynął 15-letni okres wsparcia.

Projekt transponuje postanowienia Dyrektywy RED II w szczególności w obszarach:
– ciepłownictwa i chłodnictwa (art. 23-24 RED II),
– gwarancji pochodzenia (art. 19 RED II),
– procedur administracyjnych (art. 15-16 RED II),
– partnerskiego handlu energią – peer-to-peer (art. 21 RED II). 

REKLAMA

Projekt ma charakter niezwykle złożony, odznacza się wysokim stopniem skomplikowania, a nadto, obok wprowadzenia szeregu całkowicie nowych rozwiązań, modyfikuje obowiązujące regulacje dotyczące systemów wsparcia – aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP.

Aktualnie proponowane rozwiązania są wynikiem procesu uzgodnień oraz konsultacji publicznych, w ramach których zgłoszono bezprecedensową liczbę uwag. Wiele z nich znalazło swoje odzwierciedlenie w treści nowelizacji.

Aby przybliżyć Państwu w przystępny sposób projektowane regulacje, zapraszamy do udziału w seminarium poświęconemu przedmiotowej nowelizacji, podczas którego szczegółowo omówimy zakres przepisów, ich cel, a także skutki nowych rozwiązań prawnych dla obecnych oraz przyszłych beneficjentów systemów wsparcia dedykowanych instalacjom odnawialnych źródeł energii:

Seminarium „Systemy wsparcia w nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2023  – nowe szanse i wyzwania” odbędzie się 28 lutego 2023 r. w Warszawie oraz online.

A że wiedzę warto zdobywać od najlepszych – dlatego nasze seminarium poprowadzi praktyk, znany i ceniony ekspert ds. systemów wsparcia OZE: Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE.

Po szczegółowy program oraz do rejestracji zapraszamy na dedykowaną stronę WWW wydarzenia

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu
tel.: +48 22 740 67 80
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry

REKLAMA

Co jeszcze organizujemy w najbliższym czasie?

Biometan – zasady podejmowania i wykonywania działalności, projektowany system wsparcia
8 marca 2023 r., Warszawa & online
Szczegóły>>

Ustawa odległościowa a transformacja energetyczna Polski
14 marca 2023 r., Warszawa & online
Szczegóły>>

 

Rynek energii 2023 – obowiązujące regulacje i oczekiwane zmiany, wpływ na sytuację przedsiębiorstw
15 marca 2023, Warszawa & online
Szczegóły>>

 

12. wiosenne Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle
23-24 marca 2023, Olsztyn
Szczegóły>>

 

artykuł sponsorowany