GreenEvo z Europejską Nagrodą Najlepszych Praktyk 2014

GreenEvo z Europejską Nagrodą Najlepszych Praktyk 2014
Koordynator GreenEvo Agnieszka Kozłowska-Korbicz

Projekt Ministerstwa Środowiska – GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii został odznaczony Europejską Nagrodą Najlepszych Praktyk 2014 przyznawaną przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Jakością (European Society for Quality Research, ESQR). Nagrodę dla GreenEvo odebrała na uroczystej ceremonii w Brukseli Koordynator Projektu – Agnieszka Kozłowska-Korbicz. Europejska Nagroda Najlepszych Praktyk to kolejne międzynarodowe wyróżnienie potwierdzające innowacyjność i unikalność GreenEvo.

Europejska Nagroda Najlepszych Praktyk to prestiżowe wyróżnienie, które trafia do najlepszych firm i instytucji przodujących w dziedzinie oferowanych usług i produktów oraz wytyczających poprzez swoją innowacyjność nowe standardy jakości. Znalezienie się GreenEvo w gronie laureatów tej nagrody w 2014 roku, potwierdza unikalność i skuteczność programu, a także jest wyrazem uznania dla jego niesztampowości i nowoczesności.

W 2008 roku podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Poznaniu (COP 14), polska administracja dostrzegła pewną lukę na rynku – brak programu skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze zielonych technologii. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo, którego celem był międzynarodowy transfer polskich zielonych technologii oraz stworzenie międzynarodowych powiązań poprzez organizację i uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach i konferencjach – powiedziała Agnieszka Kozłowska-Korbicz.

REKLAMA

Chociaż GreenEvo nie udziela bezpośredniego wsparcia finansowego firmom stawiającym na ekologiczne rozwiązania, to uczestnictwo w projekcie przynosi im wymierne korzyści.

Projekt okazał się niezwykle skuteczny pod względem zachęcania do rozwoju firm i ich technologii. Wyniki corocznej ewaluacji GreenEvo ukazują ogromny potencjał dla rozwoju polskich dostawców zielonych technologii. W 2013 roku zarówno eksport, jak i sprzedaż zagraniczna spółek znajdujących się pod parasolem GreenEvo wzrosła o ponad 50%. Miało to również wpływ na wzrost ich obrotów – średnio o 36% oraz wzrost zatrudnienia – niemal 40% laureatów naszego projektu utworzyło nowe, zielone miejsca pracy – podsumowała Agnieszka Kozłowska-Korbicz podczas gali wręczania Europejskich Nagród Najlepszych Praktyk w Brukseli.

REKLAMA

Europejskie Towarzystwo Badań nad Jakością z siedzibą w Lozannie, corocznie przyznając Europejskie Nagrody Najlepszych Praktyk, wskazuje firmy, instytucje i projekty charakteryzujące się wybitnym zaangażowaniem i ponadprzeciętnymi wynikami w strategii zarządzania jakością. ESQR samodzielnie prowadzi stosowane badania i wybiera projekty zasługujące na wyróżnienie.

Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo to program Ministerstwa Środowiska mający na celu wspieranie polskich innowacji ekologicznych w zdobywaniu zagranicznych rynków. Jego zadaniem jest identyfikacja najlepszych zielonych technologii, powstających w naszym kraju i ich promocja poprzez wsparcie merytoryczne, marketingowe i administracyjne.

W dotychczasowych 4 edycjach programu wsparcie otrzymało 48 projektów, a w tym roku dołączy do nich kolejne 20. Wspierane przedsięwzięcia obejmują między innymi takie dziedziny, jak: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, wodą i ściekami, budownictwo pasywne, ochrona powietrza czy ochrona różnorodności biologicznej.

 – Naszym celem jest zmiana sposobu myślenia o własnym biznesie. Zmieniamy „tradycyjne” systemy zarządzania w nowoczesne, efektywne i ukierunkowane na działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ten sposób przedsiębiorstwa uzyskują cały zestaw narzędzi potrzebnych do ekspansji zagranicznej oraz znacząco poszerzają bazę potencjalnych klientów, czego rezultatem  jest efekt zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny – tłumaczy Agnieszka-Kozłowska Korbicz, Koordynator Projektu.

Europejska Nagroda Najlepszych Praktyk 2014 to nie pierwsze międzynarodowe wyróżnienie dla GreenEvo. Projekt zyskał również uznanie ze strony OECD, a także Certyfikat Najlepszych Praktyk Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej. Jest to kolejny krok w kierunku budowania wizerunku Polski, jako państwa innowacyjnego, stawiającego na rozwój nowoczesnych technologii i dbającego o środowisko.

GreenEvo / informacja prasowa