Jan Bury, PSL: definicja prosumenta zbyt minimalistyczna

Jan Bury, PSL: definicja prosumenta zbyt minimalistyczna
Jan Bury/ janbury.pl

Polskie Stronnictwo Ludowe kontynuuje ofensywę w sprawie prosumentów. Po złożeniu przez Klub Parlamentarny PSL w Sejmie projektu nowelizacji Prawa energetycznego rozszerzającej definicję prosumenta, wsparcie dla prosumentów zadeklarował Jan Bury, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL. 

W wywiadzie dla wnp.pl Jan Bury ocenia, że przyjęta w obecnym Prawie energetycznym definicja prosumenta powinna zostać rozszerzona na wszystkie podmioty posiadające mikroinstalacje OZE o mocy do 40 kW.

Ostatnio PSL złożył w Sejmie propozycję nowelizacji Prawa energetycznego zakładającą objęcie statusem prosumenta także inne – obok gospodarstw domowych – podmioty posiadające instalację OZE o mocy do 40 kW. Ponadto, w projekcie nowelizacji znalazł się zapis, który ma zwiększyć gwarantowaną cenę za sprzedaż energii z mikroinstalacji prosumenckich z obecnych 80% do 100% średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z roku wcześniejszego. Obecnie cena, po której prosumenci mogą sprzedawać energię do sieci to zaledwie ok. 145 zł/MWh. 

REKLAMA
REKLAMA

Poseł PSL ocenia, że propozycja nowelizacji Prawa energetycznego będzie procedowana w Sejmie być może jeszcze przed wakacjami, a najpóźniej we wrześniu. 

Uważamy, że projekt poszerzający definicję prosumenta należy do grupy tzw. racjonalnych. W moim przekonaniu, jeśli Polska ma nadrobić zaległości, które dzisiaj ma do wielu krajów europejskich w rozwoju OZE, to powinniśmy rozwijać maksymalnie różne formy energetyki rozproszonej. Uważamy, że jest to szansa na nowe miejsca pracy, na większe bezpieczeństwo energetyczne, na to, żeby Polska przygotowała się na wyzwania związane z podnoszeniem przez UE udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej – informuje w wywiadzie dla wnp.pl Jan Bury. 

Zobacz projekt nowelizacji Prawa energetycznego dot. prosumentów: PSL złożył w Sejmie projekt ustawy prosumenckiej

gramwzielone.pl / za wnp.pl