ZP FEO: pierwsze instalacje z "Prosumenta" najwcześniej w połowie 2015 r.

ZP FEO: pierwsze instalacje z "Prosumenta" najwcześniej w połowie 2015 r.
Jon Callas, flickr cc

W wywiadzie dla wnp.pl Katarzyna Motak, prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, ocenia, że mimo uruchomienia programu „Prosument” mającego na celu dofinansowanie domowych mikroinstalacji OZE, pierwszych tego typu inwestycji możemy się spodziewać dopiero za kilkanaście miesięcy. – Prosument miał wystartować, gdy skończy się program dopłat do kolektorów słonecznych, a teraz jasne jest, że między tymi programami będzie przerwa – zauważa prezes ZP FEO. 

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej uruchomił już program „Prosument”, którego celem jest dofinansowanie inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE. Budżet programu to 600 mln zł, z czego 150 mln zł zostanie przyznane w formie dotacji, a 450 mln zł w formie pożyczek. Program ma być zrealizowany do 2020 r. 

Dofinansowanie w programie „Prosument” będzie można otrzymać za pośrednictwem gminy, która zgłosi się do udziału w programie, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska czy banku. Jak na razie uruchomiono finansowanie za pośrednictwem gmin, do których wkrótce mają dołączyć wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Natomiast na finansowanie za pośrednictwem banków trzeba poczekać jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. 

REKLAMA

Zdaniem Katarzyny Motak, mimo uruchomienia programu za pośrednictwem gmin, rynek instalatorów będzie musiał poczekać na pierwsze zamówienia przynajmniej do połowy przyszłego roku. 

Procedura przyjęcia wniosku 30 dni, rozpatrzenie 60 dni, poprawki 30 dni, decyzja NFOŚiGW 30 dni, podpisanie umowy z gminą będzie trwało od 30-60 dni, następnie gmina w procedurze zamówień publicznych wybiera wykonawcę 45 dni i dochodzi do fazy realizacji, montaż około 60-360 dni zależy od procedury przyłączania do zakładów energetycznych. Ścieżka dostępu samorządów do środków z Prosumenta jest tak długa, że aby wygenerować jakąkolwiek sprzedaż dla firm z rynku mikroinstalacji potrzeba aż 15 miesięcy – wnp.pl cytuje Katarzynę Motak. 

REKLAMA

Prezes ZP FEO ocenia, że realizację „Prosumenta” przyspieszyłoby zastosowanie identycznego modelu dystrybucji środków jak w przypadku kończącego się programu 45-procentowych dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych, w którym w udzielaniu finansowania uczestniczyły współpracujące z NFOŚiGW banki. Jak zauważa Katarzyna Motak, zgodnie ustawą Prawo Ochrony Środowiska, NFOŚiGW może zawierać umowy z bankami udzielającymi kredyty, z pominięciem procedur przewidzianych przez przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

W wywiadzie dla wnp.pl Katarzyna Motak zwraca też uwagę na mniejszą niż spodziewała się branża skalę programu.

– Zakładając, że będzie 600 mln zł dotacji szacowaliśmy iż Prosument wygeneruje obroty liczone w miliardach złotych i przewidywaliśmy, że dzięki niemu powstanie około 70 tys. mikroinstalacji. Teraz szacuję, że Prosument może pozwolić w skrajnym przypadku na powstanie mniej niż 10 tys. instalacji jednostkowo drogich. W sumie skromny budżet (rozciągnięty na wiele lat) a efekt uzyskany dzięki skoncentrowaniu środków w jednym kanale jest rozmywany na różne strumienie dystrybucji środków – ocenia w wywiadzie dla wnp.pl Katarzyna Motak. 

Link do wywiadu z Katarzyną Motak, prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. 

gramwzielone.pl / za wnp.pl