Ile gminy wydają na energię? Jak płacić 10 razy mniej?

Ile gminy wydają na energię? Jak płacić 10 razy mniej?
Snohomish County, flickr cc

Jak wynika z analizy ankiet konkursu ECO-MIASTO, polskie samorządy wydają na zaopatrzenie w wodę i energię budynków od kilku do nawet 11% środków ze swoich budżetów. Jedyną możliwością na obniżenie tych kosztów jest inwestycja w efektywność energetyczną zarządzanych nieruchomości. Jak pokazują przykłady, termomodernizacja szkół może nawet dziesięciokrotnie obniżyć roczne koszty eksploatacji takiego budynku. W budżetach 19* polskich miast zarezerwowano kwotę 670 milionów złotych na inwestycje w efektywność energetyczną budynków.

Efektywność energetyczna budynków jest jedną z trzech kategorii w tegorocznej edycji Konkursu ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych.

Organizatorem konkursu jest Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

REKLAMA

W oparciu o dane z formularzy konkursu ECO-MIASTO 2013 aż 90% samorządów uważa, że zbyt dużo wydają na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają. W niektórych miastach przeznacza się aż 11% budżetu na ten cel, więc szansa na obniżenie wydatków stanowi główną motywację samorządów do działania na rzecz efektywności energetycznej.

W Budzowie na Śląsku wybudowano szkołę, której zużycie energii jest niemal zerowe. Budynek posiada innowacyjne rozwiązania techniczne, takie jak pompy ciepła, dzięki którym ogrzewany jest ciepłem pochodzącym od sprzętów znajdujących się w salach oraz od samych uczniów. Ponadto, aby ograniczyć do minimum straty ciepła zamontowano energooszczędne okna, wyposażono budynek w specjalny system wentylacji oraz zainstalowano na dachu panele, dzięki którym szkoła może korzystać z energii słonecznej. Ten model grzewczy jest bardzo opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Roczne koszty utrzymania szkoły w Budzowie to wydatek dla gminy rzędu 8 tys. zł, podczas gdy szkoła o tradycyjnym systemie ogrzewania kosztuje aż 10 razy więcej**. Budownictwo pasywne to kierunek rozwoju sektora budowniczego na najbliższe lata, twierdzą specjaliści firmy Saint-Gobain. Oprócz korzyści ekonomicznych są także te związane ze środowiskiem naturalnym. Mniejsze zużycie energii to mniejsza emisja szkodliwych substancji, a co za tym idzie czystsze powietrze i bardziej korzystne warunki do życia.

Co więcej dzięki nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 gminy mają ogromną szansę na dynamiczny rozwój. Aby z szansy tej  skorzystać, konieczne jest zadbanie aby środki na wspieranie efektywności energetycznej budynków zostały wykorzystane – mówi Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain.

Łódź z kolei, w ramach programu „Mia100 szkół” przeprowadziło w latach 2012-2013 termomodernizację aż 39 budynków oświatowych i tym samym zaoszczędziło tylko w 2012 roku ponad 1,1 mln złotych. Do końca roku 2014 miasto planuje poddać termomodernizacji jeszcze 17 placówek szkolnych. Prace obejmują ocieplenie ścian i dachów, wymianę okien, instalację ogrzewania, a także montaż systemów oszczędzających energię elektryczną.  Podobne korzyści przyniosła termomodernizacja trzech budynków oświatowych w Lublinie. Inwestycja pozwoliła zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię cieplną aż o 60%.

REKLAMA

Aby zmiany związane ze zużyciem energii w budynkach były efektywne, najlepiej przed wykonaniem modernizacji przeprowadzić audyt energetyczny. Pozwoli on dokładnie ocenić, ile dany budynek zużywa energii, jakie elementy i części budynku odpowiadają za największe straty ciepła oraz jakie działania podjąć, aby zyskać największe oszczędności. Analizy przeprowadzone przez firmę Schneider Electric pokazują, że wdrożenie pomiarów efektywności energetycznej w szkole może zapewnić nawet 30% oszczędności. Dostosowanie wentylacji i oświetlenia w klasach do planu zajęć czy instalacja automatycznego oświetlenia na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach to tylko niektóre z elementów wpływających na zmniejszenie zużycia energii. Modernizacja wentylacji
i oświetlenia jednego tylko pomieszczenia (np. biblioteki) może zmniejszyć koszty utrzymania budynku nawet o 20% 

Emisja CO2 w Polsce może zmaleć do 2030 roku o ok. 65 mln ton rocznie, co jest równoważne nawet kilkunastu elektrowniom węglowym. Tak czytamy w scenariuszu opracowanym przez Europejski Instytut Wydajności Budynków (BIPE), Instytut Ekonomii Środowiska i Narodową Agencję Poszanowania Energii. By ten scenariusz zrealizować, potrzebne są konkretne działania na rzecz efektywności energetycznej. Wszystko jest na dobrej drodze – polskie samorządy inwestują i chcą dalej inwestować w zrównoważony rozwój.

Trwa konkurs ECO-MIASTO, który wyłoni dwóch zwycięzców w kategorii „Efektywność energetyczna budynków” – jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców, drugie powyżej 100 tys. mieszkańców. Pozostałe dwie kategorie konkursowe to mobilność zrównoważona i gospodarka odpadami. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 21 września br. kwestionariuszy konkursowych na adres organizatora. Formularze dostępne są na stronie internetowej eco-miasto.pl.

* Miasta biorące udział w edycji ECO-MIASTO 2013 w kategorii budownictwo ekologiczne: Bolesławiec, Bydgoszcz, Czeladź, Częstochowa, Ełk, Gdańsk, Kościerzyna, Kraków, Lublin, Olsztyn, Płońsk, Puławy, Siedlce, Słupsk, Sopot, Tarnowskie Góry, Toruń, Warszawa, Wrocław.

Wszystkie miasta biorące udział w edycji ECO-MIASTO 2013: Bolesławiec, Bydgoszcz, Czeladź, Częstochowa, Ełk, Gdańsk, Kościerzyna, Kraków, Lublin, Olsztyn, Płock, Płońsk, Puławy, Rzeszów, Siedlce, Słupsk, Sopot, Starogard Gdański, Tarnowskie Góry, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zamość.

** Dane pochodzą z przeprowadzonej przez gminę analizy kosztów szkoły pasywnej w Budzowie. 

materiał prasowy