Zmiany w ustawie o OZE korzystne dla prosumentów dzięki raportowi RWE?

Zmiany w ustawie o OZE korzystne dla prosumentów dzięki raportowi RWE?
Andrzej Czerwiński / foto: Newseria

Opublikowany niedawno raport RWE dotyczący perspektyw sektora energetycznego w Polsce i nakreślający optymistyczną wizję rozwoju energetyki prosumenckiej zdominowanej przez fotowoltaikę, zainteresował przewodniczącego sejmowej komisji zajmującej się projektem ustawy o OZE Andrzeja Czerwińskiego, który chce zaprosić RWE na posiedzenie kierowanej przez niego komisji. Zdaniem „Rzeczpospolitej” to sygnał, że do projektu ustawy mogą zostać wprowadzone korzystne dla prosumentów poprawki. 

W pierwszej połowie października posłowie pracujący nad projektem ustawy o OZE zbiorą się, aby wysłuchać przedstawicieli RWE prezentujących wizję rozwoju polskiego sektora energetycznego, którą RWE zawarło w raporcie „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku„.

Przewodniczący nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński informuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że zainteresowała go wizja rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej przedstawiona w raporcie RWE. 

REKLAMA

„Rzeczpospolita” ocenia, że raport RWE może sprzyjać zmianom w projekcie ustawy o OZE korzystnym dla rozwoju energetyki prosumenckiej. 

– Spodobał mi się nowatorski sposób podejścia RWE do energetyki. Dlatego chciałbym poznać głębiej założenia, które leżą u podstaw przedstawionych przez spółkę wyliczeń. Na podstawie rozmów o różnicach między studium RWE i rządowymi założeniami do projektu ustawy o OZE i polityki energetycznej państwa zdecydujemy, czy nie byłoby zasadne skorygowanie naszych planów co do najmniejszych źródeł – „RZ” cytuje Andrzeja Czerwińskiego. 

Regulacje poświęcone rynkowi energetyki prosumenckiej, które wpisano do aktualnego projektu ustawy o OZE, są oceniane przez potencjalnych prosumentów i branżę energii odnawialnej zdecydowanie negatywnie. 

W opinii przedstawicieli rynku zielonej energii, propozycje wsparcia zaoferowane przez rząd w obecnym projekcie ustawy o OZE nie przyczynią się do rozwoju w naszym kraju tego sektora energetyki. 

REKLAMA

Szef sejmowej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych informuje na łamach „RZ”, że analiza propozycji RWE może przyczynić się do korekty założeń wsparcia dla mikroinstalacji prosumenckich zawartych w procedowanym w Sejmie projekcie ustawy o OZE. 

– I choć nie wiadomo, czy decyzja będzie na „tak” dla poprawek wspierających prosumentów, to jest to pozytywny sygnał dla tych, którzy chcą inwestować w mikroźródła OZE – zauważa „Rzeczpospolita”. 

Raport RWE „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” analizuje dostępne i obecnie opracowywane technologie, które mogą być kluczowe dla rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego. 

W ramach Studium przyjęto i analizowano cztery hipotetyczne długoterminowe scenariusze rozwoju polskiego sektora elektroenergetyki: Zachowawczy, Krajowy, Zielony i Innowacyjny. Raport zawiera również opis i harmonogram rozwoju wybranych technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Prezentowane są m.in. przedziały czasowe, w których wybrane technologie osiągną etap dojrzałości. Z raportu wynika, że na lata 2014–2030 przypadać będzie powstanie nowych mocy wytwórczych w energetyce węglowej, rozwój kogeneracji, fotowoltaiki, energetyki wiatrowej oraz trendu e-mobility. 

RWE w swoim raporcie podkreśla potencjał małoskalowej energetyki fotowoltaicznej i prognozuje, że do 2030 r. małe instalacje fotowoltaiczne w Polsce mogą produkować rocznie ok. 12 TWh energii elektrycznej. 

Filip Thon, prezes RWE Polska, poinformował ostatnio, że jego firma przygotowuje produkty na rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych adresowane do firm i gospodarstw domowych. RWE chce z nimi wejść na polski rynek w ciągu 2-3 lat. 

Spotkanie sejmowej podkomisji zajmującej się projektem ustawy o OZE, na którym RWE zaprezentuje swoją wizję rozwoju sektora energetycznego w Polsce, zaplanowano na 8 października. 

gramwzielone.pl