J. Pilitowski, MG: nie chcemy fikcyjnych umów o przyłączenie

J. Pilitowski, MG: nie chcemy fikcyjnych umów o przyłączenie
Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w MG Janusz Pilitowski / foto: Ministerstwo Gospodarki

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki Janusz Pilitowski poinformował w rozmowie z wnp.pl o motywach przygotowania ostatnich poprawek do ustawy o OZE. 

Jedna z poprawek wniesionych przez MG do projektu ustawy o OZE zakłada zmianę okresu ustalania średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym, po której zakłady energetyczne, czyli tzw. sprzedawcy z urzędu muszą kupować zieloną energię. Obecnie cena ta jest podawana przez Urząd Regulacji Energetyki raz w roku. Teraz Ministerstwo Gospodarki chce, aby była ona ustalana co kwartał. 

– Zmiana, którą proponujemy zmierza do tego, aby była to cena również z rynku konkurencyjnego ustalana przez prezesa URE, ale z poprzedniego kwartału. To znacznie zbliży okres rozliczeniowy do faktycznych cen na rynku – poinformował Janusz Pilitowski i dodał, że propozycja Ministerstwa Gospodarki zmierza do tego, aby transakcja związana ze sprzedażą energii elektrycznej była jak najbardziej związana z realiami rynkowymi. 

REKLAMA

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki ocenił też powody wniesienia poprawki zakładającej ustawowe wyznaczenie terminu na uruchomienie produkcji energii z OZE od momentu podpisania umowy o przyłączenie. 

REKLAMA

Propozycja MG to 48 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyłączenie. W przypadku niedotrzymania tego warunku umowa mogłaby ulec wygaśnięciu z mocy prawa. 

To antidotum na zjawisko, które dzisiaj obserwujemy, a więc bardzo dużą ilość zawartych umów o przyłączenie źródła bez realizacji dalszego etapu, jakim jest wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o zawartą umowę przyłączeniową – poinformował na łamach wnp.pl Janusz Pilitowski. 

– W ten sposób dajemy jasny sygnał. Nie chcemy umów, które są umowami fikcyjnymi, które blokują możliwości przyłączeniowe dla źródeł aktywnych, które chcą faktycznie wytwarzać energię elektryczną – podkreślił na łamach wnp.pl przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki. 

Więcej informacji o pakiecie poprawek do projektu ustawy o OZE wniesionym ostatnio przez Ministerstwo Gospodarki w artykule: Ministerstwo Gospodarki wprowadza istotne poprawki do ustawy o OZE. 

gramwzielone.pl / za wnp.pl