Seminarium: „Efekt zachęty” w postępowaniu ws. udzielenia koncesji

Seminarium: „Efekt zachęty” w postępowaniu ws. udzielenia koncesji
Matty Ring, flickr cc

23 września 2014 Urząd Regulacji Energetyki opublikował informację w sprawie analizy finansowej dokonywanej przez Prezesa URE w ramach postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia promesy koncesji lub promesy zmiany koncesji, dotyczącej warunków funkcjonowania infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – efekt zachęty.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wszystkie projekty inwestycyjne rozpoczynane we wskazanym obszarze po dniu 1 lipca 2014 r., będą musiały spełnić wymagania wynikające z Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1). Stwierdzenie występowania „efektu zachęty” – przed rozpoczęciem prac – warunkuje zgodność pomocy na dany projekt z rynkiem wewnętrznym.

Z uwagi na powyższe oraz konieczność dopełnienia formalności celem potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w powołanych wytycznych, Zespół powermeetings.eu przygotował dla Państwa specjalistyczne seminarium:

REKLAMA

„Efekt zachęty” w postępowaniu przed Prezesem URE w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

które odbędzie się 2 grudnia 2014 roku w Warszawie

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia takie jak:

  • Regulacje krajowe
  • Promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji:
  • Regulacje wspólnotowe
  • Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią
    w latach 2014-2020
  • „Efekt zachęty”- w świetle Nowych Wytycznych KE
  • Implementacja Nowych Wytycznych do procedury krajowej
  • Ekonomiczno – biznesowe analizy dotyczące efektu zachęty.

Seminarium poprowadzą:

– Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny

– Stanisław Poręba, Menedżer, Ekspert, EY Business Advisory

REKLAMA

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas grudniowego seminarium nt. wymogów wynikających z nowych wytycznych KE stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Więcej informacji o wydarzeniu w tym szczegółowy program oraz warunki rejestracji dostępne są pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu bądź pod numerem: +48 22 740 67 80

Zapraszam do udziału! Z pewnością warto!

Jolanta Szczepaniak

Project Manager

powermeetings.eu

tel.:   +48 22 740 67 80

faks: +48 22 672 95 89

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu