Spotkanie nt. dotacji z programu Horyzont 2020

Spotkanie nt. dotacji z programu Horyzont 2020
Images of Money, flickr cc

W dniu 21 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych pozyskaniem unijnych dotacji z programu Horyzont 2020 zakładającego finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej.

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Dotychczas w programie Horyzont 2020 finansowanie otrzymało wiele projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych pozyskaniem finansowania w zakresie Horyzontu 2020 odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. w Warszawie o godz. 10:00 w siedzibie IPPT PAN przy ul. Pawińskiego 5b.

REKLAMA

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, dzień informacyjny skierowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów i spółek typu spin-out, jak również parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i innych organizacji skupiających podmioty z sektora MŚP.

REKLAMA

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące oferty Programu Horyzont 2020 dla MŚP, jak również inne działania wspierające. Po części wprowadzającej odbędą się warsztaty na temat dwóch instrumentów: Fast Track to Innovation i Instrument MŚP. 

Dzień informacyjny jest organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz siecią Enterprise Europe Network.

Więcej informacji o programie Horyzont 2020 (link).

gramwzielone.pl