MG oszacowało cenę energii w aukcjach dla projektów o mocy do 1 MW

MG oszacowało cenę energii w aukcjach dla projektów o mocy do 1 MW
Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

Rządowe Centrum Legislacji wczoraj opublikowało datowany na 25 marca br. projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. W projekcie rozporządzenia wskazano m.in. ilość i wartość energii, którą rząd chce zakupić w aukcjach dla projektów o mocy do 1 MW, a także oszacował jej średnią cenę. 

W rozporządzeniu dotyczącym koszyka aukcyjnego dla projektów o mocy do 1 MW resort gospodarki wskazał ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

W koszyku projektów o mocy do 1 MW wskazano w projekcie rozporządzenia, że ilość energii, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r., wyniesie 12 612 488 MWh, a jej wartość oszacowano na 5 927 933 456 zł.

REKLAMA

Przy wyliczaniu wartości energii elektrycznej, którą określono na poziomie ponad 5,927 mld złotych, przyjęto, że jej średnia cena wyniesie 470,01 zł/MWh.

REKLAMA

Przyjęto, że roczny wolumen energii wynikający z aukcji rozstrzygniętych w 2016 r. powinien wynosić 25% wartości wskazanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym maksymalnej ilość energii elektrycznej, która może zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. tj. 840 833 MWh. Ustalenie ww. wolumenu energii na minimalnym poziomie wynikającym z art. 73 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii wynika z faktu, iż obecna struktura instalacji OZE wskazuje na niewielki udział instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW.W obowiązującym dotychczas systemie wsparcia w postaci świadectw pochodzenia wysokość wsparcia nie była na tyle atrakcyjna, aby tego typu instalacje rozwinęły się w większym stopniu. Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, iż wskazanie na 2016 r. wolumenu wyższego niż 25% wartości wskazanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. mogłoby skutkować nie wykorzystaniem w całości wskazanej wielkości. Nie wyklucza się natomiast wskazanie większej wartości w kolejnych latach w sytuacji dużego zainteresowania inwestorów inwestycjami w tego typu instalacje – informuje resort gospodarki w OSR do w/w rozporządzenia.

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (link).

Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano też projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. Więcej na ten temat w artykule: Rząd podał ile zielonej energii kupi w aukcjach w 2016 r. i ile na nią wyda.

gramwzielone.pl